Gi en gave
Å adlyde det uvanlige
Priscilla Du Preez/Unsplash

Å adlyde det uvanlige

"Gå til Siloa-dammen og vask deg! Jeg gikk dit, og da jeg hadde vasket meg, kunne jeg se." (Joh 9,11b)

Mannen som sa det var blind, og vannet i dammen helt vanlig, men han fikk en uvanlig beskjed. Na'aman, en syrisk hærfører med en hudsykdom, ble bedt om å vaske seg sju ganger i Jordanelva (2. Kong. 5). En annen som Bibelen også forteller om, var en lam som ble bedt om å stå opp, ta båra si og gå hjem (Mark. 2, 11), og en med en vissen hånd ble bedt om å rekke den ut (Matt. 12, 13). Alle sammen fikk en uvanlig beskjed. Jeg hadde bekkenløsning og var preget av det. Mens jeg moppa stuegolvet hjemme, møtte Jesus meg. Jeg ble bedt om å takke for bekkenløsningen.

Felles for alle oss er at ved å adlyde det som enten var irrasjonelt, hverdagslig eller umulig, så ble vi helbredet! Vi kan alle si som den blinde i dagens vers: "En mann ved navn Jesus sa at jeg skulle gjøre det, og da jeg gjorde det, ble jeg frisk." Jesus møter oss på uventede steder og måter. Vær bare lydig.

Kanskje har Han en plan om å helbrede! Så gjør du det DU kan, så vil Han gjøre det HAN kan. Hva ber Han oss om å gjøre i dag? La oss adlyde og gjøre det, i tro og tillit til Ham!

av Eli Fuglestad

TFT392

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding