Gi en gave
Pinse - et tempel for Den hellige ånd
Pixabay/CCL

Pinse - et tempel for Den hellige ånd

På hvilken måte er pinseunderet aktuelt for oss i dag? Hva kan Den hellige ånd gjøre i livene til oss som bekjenner oss som kristne? Her kan vi bruke et bilde fra husbygging for å si noe om Åndens oppgaver.

Velkommen til denne andaktsserien i Basic Bible hvor vi tar for oss dette med pinsen og Den hellige ånd. Pinsen, den tredje kristen høytiden, kan ofte - også for oss som kristne - ende kun som en ekstra fridag sent på våren. Og dette med Den hellige ånd blir fort en sånn luftig sak, lite konkret og håndgripelig. Og det er ikke rart, siden samme ord brukes både om ånd og luft i Bibelen. Ikke kan vi se eller ta på luften, men vi merker den. Det merkes når Den hellige ånd er på ferde.

Den hellige ånd er husbygger
På hvilken måte er pinseunderet aktuelt for oss i dag? Hva kan Den hellige ånd gjøre i livene til oss som bekjenner oss som kristne? Her kan vi bruke et bilde fra husbygging for å si noe om Åndens oppgaver. Et hus trenger en grunnmur, et reisverk, kledningsbord, hustegninger og arbeidsfolk. Huset kan stå som et bilde på hva Gud gjør i verden, at han bygger sin kirke.

Menighetsbyggeren, husbyggeren Paulus skriver i 1.Kor.3,10-11: «Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.»

Jesu død på korset og oppstandelse er selve grunnmuren for hva Gud bygger i verden. Frelsen er lagt en gang for alle. Hustegningene er risset inn i boken over alle bøker - Bibelen. Arbeidsfolkene er alle troende, vi som har fått Den hellige ånd. I Det gamle testamentet ble Ånden gitt til profeter, konger, prester og dommere. I Det nye testamentet leser vi at Ånden har tatt bolig i alle kristne, alle vi som er døpt til Kristus og bekjenner han som Herre i våre liv. Alle troende er åndsdøpte, født på ny ved troen på Jesus. Paulus sier i vers 16 i 1.Kor.3: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere.» Underforstått – alle troende i Korint, ja, alle som i dag har Gud til Far og Jesus til bror, vi har Den hellige ånd boende i våre hjerter. Ånden har fylt oss – vårt åndelige hus.

Gud ved sin Ånd bor i meg
For å være med å bygge Guds rike trenger jeg som kristen «å bli fylt av Ånden» (Efeserne 5,18). Åndsfylde kan for mange kristne høres litt skummelt ut. Noen kan tenke at dette med åndsfylde bare er for ekstra overåndelige kristne – de som taler i tunger eller er ekstra gode på å rope «halleluja!» Men nei, åndsfylde handler ikke om at jeg får mer av Den hellige ånd, men at Ånden får mer av meg. Åndsfylde viser seg ved at Ånden inntar flere rom i mitt hus, i mitt liv. Slik sett er åndsfylde ingen engangshendelse, men en kontinuerlig prosess hele livet. Gud bygger sin kirke og Han bygger mitt liv når Ånden får fylle mer av meg. Ja, jeg vil være en åndsfylt kristen 100 %, ikke bare leve på «halv tank.»

Gud ved sin hellige Ånd har altså tatt bolig i lille meg. Syndere som både du og jeg er, har likevel blitt en jordisk bolig for den rene og usmittede, den hellige og opphøyde Guds ånd. Noe stort og ukjent, noe evig og totalt annerledes enn meg selv har overtatt herredømmet over hjertet ditt og mitt. Ja, all grunn til å si både «takk», «amen» og «halleluja!»

Paulus fortsetter å undervise de første kristne i den greske byen Korint om hva som har skjedd med dem da de gikk fra å være hedninger og ukjent med livet i Gud, til å bli gjenfødte kristne, Guds barn, fylt med Den hellige ånd:

«Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!» (1.Kor.6,19-20)

Dessverre levde og praktiserte de nye kristne ikke alltid et liv som skulle ære Gud og tjene sin neste. Korinterne - den menigheten som fremst av alle i Det nye testamentet får høre om både nådegaver og at Ånden bor i oss, de tok dessverre ofte syndige valg preget av en jordisk og dennesidig tenking. Lysten både på det ene og andre her i tiden dro hjerter og tanker bort fra et tilbedende og tjenende liv, til å leve ut lystene fritt og uhemmet både på det seksuelle området, men også når det gjaldt hvordan de snakket om hverandre eller manglet viljen og evnen til å ta seg av de svake.

Ny indre drivkraft
Fordi Den hellige ånd nå bor i et troende sitt hjerte, skal vi minne oss selv på at vi har fått en ny drivkraft i vårt indre. Egenviljen – også kalt «kjødet» eller «den syndige natur» i Det nye testamentet – skal vi gi minst mulig påfyll og drivstoff til å fortsette sitt syndige liv. Ved Den hellige ånd har Herren Gud gitt oss en ny indre drivkraft – som makter å dreie livskursen fra en destruktiv og egoistisk livsførsel til i større grad å spørre oss «hva tjener Guds rike og min neste?» Vel – ingen av oss som har fått Ånden kan si at vi fullt ut makter å leve slik hver dag og i alle valg og livssituasjoner vi står overfor. Men jo lengre vi lever med Jesus, og i større grad Den hellige ånd får slippe til i våre ulike livsrom, jo mer vil vi ønske å leve våre liv til ære for den treenige Gud og forhåpentligvis også til hjelp for vår neste.

«Dere er kjøpt, og prisen betalt» skrev Paulus til de første kristne i Korint. Her tenker den første misjonær trolig på den prisen Jesus måtte betale på korset. Alle mennesker, vi som hadde et skyldbrev, et gjeldsbrev på grunn av våre synder, vi erfarte at Jesu soningsdød på korset betalte for den syndegjelden vi satt fast i. At Jesus var villig til å slette ut vår syndegjeld, det kaller vi for nåde. Og den er heldigvis gratis. Men den kom ikke billig – den kostet Jesus livet. Og den fremste oppgaven til Den hellige ånd er å minne oss om betydningen av Jesu korsdød og oppstandelse. Ånden holder ryktet om Jesus levende. Uten Ånden ville Jesu korsdød gått inn i historien som kun en av mange hundre tusen andre korsfestelser. Og betydningen av Golgatas kors ville vært fullstendig uforståelig. Men ved at Herren Gud sendte Den hellige ånd pinsedag, så holdes fortsatt ryktet om Jesu soningsdød varmt, og korsets betydning kan fortsatt i vår tid endre livene våre. Ja, all grunn til å koste på oss et lite eller stort «halleluja!»

BB 062

Les også.

* Pinse - Den hellige ånd, for og til alle troende

Pinse - trosbekjennelsen til Den hellige ånd

Pinse - åndsdåp og åndsfylde

Pinse - en kirke i brann

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding