Gi en gave
Prøvelser - 3
Pixabay/CCL

Prøvelser - 3

Prøvelser og motgang – ikke rettferdig fordelt.
Av Svein Anton Hansen, publ. 04.juli-21

Vil alle kristne oppleve prøvelser på et eller annet tidspunkt?

Alle vil vi oppleve motgang i livet, mer eller mindre, noen ofte andre veldig sjelden. Vi skal ikke sette oss ned å vente på prøvelsene, men heller ikke være overrasket når de kommer.

En god forberedelse vil kanskje være å tenke over:
- hvordan ser jeg på motgang? (forlatt av Gud eller normalt for en kristen?)
- hvordan tror jeg at jeg kommer til å håndtere motgang? (blir jeg «bedre» eller «bitter»?)
- tror jeg Gud vil være der når motgangen kommer?

Vi kan komme i skade for å åndeliggjøre dette med prøvelser – og eventuelt overtolke vanlig motgang i livet som prøvelser. For, alle møter motgang, kristen som muslim eller som sekulær ateist. Som en kristen kan jeg se på all «motvind» i livet som en prøvelse. Men, ikke alle prøvelser skyldes at jeg er en kristen. Med det mener jeg at noe motgang møter meg rett og slett fordi jeg er et menneske som alle andre og motgang i livet rammer oss uansett tro og livssyn. Slik motgang skal ikke åndeliggjøres eller sees på som forfølgelse.

Er det vanlig motgang jeg møter eller forfølgelse for troens skyld? Da kan jeg stille meg spørsmålet om motgangen som møter meg skyldes at jeg har vært lydig mot Gud eller om den skyldes bare min egen dumhet.

Så er det andre kristne som ikke opplever veldig store prøvelser i livet. Livet er ikke rettferdig. Lykke og motgang er ikke likt fordelt. Vi må ikke havne i den grøften at den som ikke opplever store prøvelser skal kjenne på dårlig samvittighet og tenke at han/hun neppe er en god kristen siden han/hun ikke opplever motgang og prøvelser.

Så er det slik at ikke alle prøvelser er like synlige for andre, kanskje heller ikke for meg selv.
Det kan være at Gud sender meg noen prøvelser, men jeg ser dem ikke selv. Gud prøver troen min gjennom en trang økonomi, en trasig og kranglete nabo, et familiemedlem som er svært krevende, en sykdom som ikke gir seg, noen bekymringer som stadig okkuperer tiden min. Ikke at jeg tror Gud vil alt dette, men Han bruker det til å teste troen min.

Jesu bror, Jakob skriver: «Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.» (Jakob 1,2-4)

OPKL 552

Les også:
En Gud som tillater at kristne opplever prøvelser.

Når ulykker og annen motvind møter oss.

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding