Gi en gave
Hvorfor skjer fæle ting med gode folk?
CCL/pixabay

Hvorfor skjer fæle ting med gode folk?

Noreapastoren har fått inn et spørsmål som handler om hvordan en god Gud kan la onde ting skje med gode mennesker. 
 

Noreapastoren har fått inn et spørsmål som handler om hvordan en god Gud kan la onde ting skje med gode mennesker. 

"Hvorfor skjer fæle ting med gode folk?"

Svar:

Vi mennesker har en innebygd rettferdighetssans. Den er gitt oss av Gud, slik at vi reagerer når noe skjer som bryter med det vi opplever som godt og rettferdig. Det hender at vår opplevelse av rettferdighet ikke stemmer med virkeligheten, opplevelser i eget liv eller det samfunnet og den verden vi lever i. Virkeligheten forteller oss at fæle, onde ting skjer med gode mennesker, og at onde mennesker opplever gode ting i livet. Vi tenker at egentlig skulle og burde det vært motsatt. Kart (teorien) og terreng (livet) stemmer ikke alltid. Verden er ikke rettferdig. Samtidig tror vi at Gud er god.

I Salme 73 leser vi om Asaf. Han var en gudfryktig og god person. Hans tankemessige utfordring og trosproblem var at han så at det gikk de ugudelige godt, mens han selv opplevde livet vanskelig. (Salme 73,2-5.12). Noe av det samme opplevde Job (Jobs bok). Han levde helhjertet med Gud, men opplevde mye lidelse. Han var klar over at han var en synder, men han hevdet med full rett at han ikke led fordi han hadde gjort ekstra store eller mange synder.

«Det ondes problem»
Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate at onde ting skjer? Dette spørsmålet kaller vi for «det ondes problem». Den gode og allmektige Gud kan i teorien stoppe onde hendelser (22.juli-terroren, naturkatastrofer m.m.). Hvorfor gjør han det ikke?
De aller fleste onde handlinger som skjer handler om at vi mennesker sårer og gjør ondt mot hverandre. Det kan ikke være Guds ansvar. Om jeg gjør onde gjerninger, så må jeg selv ta ansvaret. Jeg kan ikke skylde på foreldrene mine. Vel, de kan jo ha feilet i oppdragelsen, men de kan ikke beskyldes for å være onde hvis de ikke selv er skyldige i det onde jeg gjorde. Slik må vi heller ikke skylde på Gud når syndige mennesker gjør onde handlinger.

Så kan det være at gode mennesker opplever «fæle ting» som andre mennesker ikke har skyld i. Jeg tenker bl.a. på sykdom eller ulykker. Vi lever i en verden preget av synd og forgjengelighet. Dermed blir vi syke, ja, opplever dødelige sykdommer uavhengig av hvilken tro vi har eller hvor gode vi tror vi er sammenliknet med andre.

«Det godes problem»
Vel, uttrykket «det godes problem» virker rart, for det gode er selvsagt aldri noe problem. Men, vi har en tankemessig utfordring vi sjelden tenker over: hvorfor skjer det i det hele tatt noe godt på jorden? Noen kan si og tenke: «Jeg kan ikke tro på en god Gud når det skjer så mye ondt i verden.» Denne tvilen er forståelig. Men for å snu på problemstillingen, hvorfor vil ikke folk tro på Gud når det skjer så mye godt i verden? Vi legger så lite merke til godheten fordi den omgir oss i hverdagen og har blitt en naturlig del av livene våre. Det er ondskapen vi merker.

Gud viser godhet også mot de som banner, ikke bare de som ber. «For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» (Matteus 5,45). Glede og sorg, medgang og motgang, helse og sykdom; uavhengig av tro og graden av gode gjerninger får alle mennesker sin del av begge deler.

Å stille spørsmål
Tilbake til gode personer i Bibelen som opplevde «fæle ting». Naturlig nok spurte de sine «hvorfor Gud?» og «hvor lenge Gud? Samtidig vil Bibelen lære oss et annet spørsmål, «hvor hen»? Altså, hvor hen fører det onde meg som jeg opplever, hva kan motgangen lære meg? I møte med det onde og fæle i livet kan jeg bli «bedre» eller «bitter».

Så er det også et bibelsk poeng å tenke «til sist» (Salme 73,16-17). Her i tiden kan og vil også gode mennesker oppleve onde ting. Men, som en kristen vet jeg hva som venter til slutt for den som tror på Jesus. Derfor kunne den gode Asaf, som opplevde onde ting i livet, konkludere med at han alltid vil bli hos Gud, selv i de vanskeligste dagene. For han vet hvordan det går til slutt (Salme 73,23-24).

OPKL 516

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding