Gi en gave
Beviser for Gud?
Pixabay/CCL

Beviser for Gud?

En ungdom har sendt inn følgende spørsmål: Finnes det beviser for Gud?


Vi trenger ikke lete lenge og langt for å finne beviser for at mange mennesker tror det finnes en eller flere guddommer. De aller fleste mennesker på jorden tilhører en religion. Faktisk er det mer normalt å tro på gud/ guder enn det å være ateist, å ikke tro på noe guddommelig. Men det «å tro» beviser ikke i seg selv at «Gud» finnes. Gud begynner ikke å eksistere fordi vi tror på ham. Vi tror på ham fordi han er og har alltid vært til.

Skal Gud bevises?
Det kan være lurt og nødvendig å stille dette spørsmålet – skal Gud bevises? For – sett at vi nå hadde klart å bevise Guds eksistens, at mennesket hadde blitt 100 % overbevist om at Himmelens og jordens skaper eksisterer, hadde da Gud vært en virkelig Gud? Med dette retoriske spørsmålet mener jeg at om vi hadde «bevist Gud», da hadde det guddommelige ved Gud blitt menneskelig. Men, ved å være opphøyd over hva et menneske han utforske og forstå, så viser Gud seg som nettopp en guddommelig Gud og ikke en menneskeskapt gud. Hadde vi bevist og forstått Gud, da hadde menneske blitt som Gud.
Så, ved at vi ikke klarer å bevise Gud, så viser Jesu Kristi Far at han ikke er menneske, og at vi mennesker heller ikke er guder.

Tre gudsbevis
I historien til kristent trosforsvar (apologetikk), har ofte flere argumenter blitt brukt som gudsbevis. Her skal jeg veldig kort nevne de tre vanligste.

  1. Det kosmologiske argument
    Det går i korte trekk ut på at universet eksisterer og er forårsaket av en selveksisterende Gud. Universet har ikke skapt seg selv, men trenger en guddommelig skaper for å bli så stort og komplekst som universet åpenbart er.
  2. Det teologiske argument
    I universet finner vi orden, struktur, mening, skjønnhet, hensiktsmessighet og sammenheng. Alt dette kan ikke lage/ skape seg selv. En guddom/ Designer må stå bak.
  3. Det moralske gudsbevis
  4. Det finnes universelle lover som alle mennesker til alle tider er enige om (ikke lyve, stjele m.m.) Denne moralloven gir oss dårlig samvittighet når vi bryter den. Evolusjon og Big Bang kan ikke skape en slik morallov, bare en personlig Gud som har bestemt hva som er rett og galt.

Det største beviset
Gud har gitt oss selve hoved-beviset for at han eksisterer og er allmektig – Jesu oppstandelse. Døden markerer slutten for et menneskes liv. Uansett god helse, «foryngelseskurer» eller medisiner, vi slipper aldri unna døden. Mennesket kan kun utsette den, aldri overvinne døden. Ved at Jesus stod opp fra de døde, viste Gud at han er sterkere enn døden. Den treenige Gud overvant dødens makt, og viser på den måten at Gud er Livet som seirer over alle dødskrefter. Hadde ikke Jesus stått opp fra de døde, da hadde han i beste fall vært et godt og hyggelig menneske. Men, ved at han selv stod opp fra de døde og ved at han reiste andre opp fra de døde (Lasarus - Johannes 11, en gutt – Lukas 7, en jente – Lukas 8), beviste Jesus at han er Guds Sønn (Romerne 1,4).
Plassen er her for kort til å gå inn på alle argumenter for/ mot at Jesus stod opp. Men det finnes mange bøker om kristent trosforsvar (apologetikk) som skriver om de gode argumenter for at Jesus stod opp (bl.a. «Kristen med god grunn», s.103ff, av Stefan Gustavsson).

Kan vi bevise Gud? Nei, ikke på den måten vi kan bevise at du og jeg som personer eksisterer. Med menneskelig tenkemåte og bevisførsel kan vi ikke bevise noe vi ikke kan se. Derimot kan vi sannsynliggjøre at Gud finnes. Ut fra de fakta naturen, historien men først og fremst Bibelen gir oss, kan vi konkludere med at Gud høyst sannsynligvis finnes. Vi kan mene at det er troverdig at Herren Gud eksisterer samt at Jesus har stått opp fra de døde. Og, er det troverdig, ja, så er den kristne tro også tro verdig!

OPKL 534

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding