Gi en gave
Svein Anton Hansens reiseopplegg
Privat

Svein Anton Hansens reiseopplegg

Som forkynner i Misjonssambandet og Norea Mediemisjon, deltar jeg primært på møter i Misjonssalen Sandnes (som forsamlingsleder) og på møter for Norea i området Flekkefjord - Stavanger (som Noreapastor).

Jeg er ansatt som forsamlingsleder i Misjonssalen Sandnes (50 %) og web-pastor i Norea (50 %).

Norea-møter: Primært tar jeg møter i området Flekkefjord (sør/øst) - Stavanger/Boknafjorden (nord/vest). Men det er også mulighet for å avtale møter utenfor dette området. Forespørsel om NOREA-møter kan sendes til: shansen@norea.no eller du kan ta direkte kontakt med meg på 9765 5065.

Her følger oversikt over møter og arrangement jeg framover skal tale på. (Oppdatert 29.mai-24)

2024

07.januar - Misjonssalen Sandnes
17.januar - Misjonssalen Sandnes
26.-28.januar - NOREA-konferansen

4.februar - Misjonssalen Sandnes
9.-11.februar - Melhus/Flå (NOREA)
24.februar - Misjonssalen Sandnes
25.februar - Misjonssalen Sandnes
28.februar - Misjonssalen Sandnes

6.mars - Misjonssalen Sandnes
10.mars - Søndre Skøyen kapell (NOREA)
20.mars - Tryggheim vgs Nærbø (NOREA)
24.mars - Nærbø bedehus (NOREA)
31.mars - Misjonssalen Sandnes

7.april - Misjonssalen Sandnes
9.april - Misjonssalen Sandnes
19.april - Gimlekollen (NOREA)
21.april - Misjonssalen Sandnes
24.april - Misjonssalen Sandnes

1.mai - Søvassli leirsted (NLM og NOREA)
7.mai - Ebeneser Ganddal (NOREA)
20.mai - Misjonssalen Sandnes
26.mai - Misjonssalen Sandnes

2.juni - Ogna bedehus (NOREA)
5.juni - Misjonssalen Sandnes
11.juni - Misjonssalen Sandnes
16.juni - Misjonssalen Sandnes
30.juni - Misjonssalen Sandnes

7.juli - Misjonssalen Sandnes
8.-14.juli - Evjetun leirsted (NOREA)

11.august - Misjonssalen Sandnes
21.august - Misjonssalen Sandens
25.august - Misjonssalen Sandnes

1.september - Misjonssalen Sandnes
1.september - Misjonshuset Egersund
3.september - Flekkefjord bedehus (NOREA)
5.september - Sokndal,Bø bedehus (NOREA)
18.september - Misjonssalen Sandnes
22.september - Misjonssalen Sandnes
27.-29.sept. - Misjonssalen, weekend

13.oktober - Vigrestad Misjonshus (NOREA)
16.oktober - Misjonssalen Sandnes
20.oktober - Misjonssalen Sandnes

3.november - Randaberg Forsamlingshus (NOREA)
17.november - Misjonssalen Sandnes
20.november - Misjonssalen Sandnes
22.-23.november - Nærbø/Tryggheim, julemesse
24.november - Bjerkreim Bedehus (NOREA)

15.desember - Misjonssalen Sandnes
24.desember - Misjonssalen Sandnes

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding