Gi en gave
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Norea/Linda Torkelsen

La de små barn komme

– Jeg har god bibelkunnskap, men jeg har aldri fått noen undervisning om hvordan jeg kan formidle Guds ord til barn og unge. Kurset deres har gitt meg mange praktiske tips, og jeg har lært mye om formidling som kommer til nytte både som sabbatsskolelærer og som mor.

Av Per Birkeli, daglig leder.

Det er mange begrensninger når det gjelder å drive kristen misjon i Israel. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at utenlandske organisasjoner støtter arbeid som drives lokalt, og som er rettet mot messianske menigheter i landet. Norea har siden 2017 samarbeidet med Caspari Center i Jerusalem, et ressurssenter som blant annet jobber for å utruste de messianske menighetene i Israel. Sitatet ovenfor stammer fra en av deltakerne på et nettbasert kurs for sabbatsskolelærere som vi i fellesskap har utviklet.

Det som i Norge heter søndagsskole kalles i Israel sabbatsskole. Caspari Center har i en årrekke arrangert kurs for dem som underviser de jødiske barna. Kursene har vært holdt i Netanya, i samarbeid med en lokal messiansk menighet, og folk fra hele landet har reist dit for å delta på undervisningen. Høsten 2019 lanserte Norea og Caspari Center et nettbasert undervisningsopplegg. Nå kan man delta på kurset uten å måtte reise langt av gårde.

Nettkurset ble gjort tilgjengelig fire måneder før Corona-pandemien gjorde det umulig å samles fysisk. Lederen for Caspari Center, Elisabeth Eriksen Levy, er begeistret over at det ble en så perfekt «timing». – Da pandemien kom, hadde vi allerede det nettbaserte kursopplegget klart, sier hun. – Hvis ikke hadde vi vært ganske rådville i møte med denne krisen.

Paulus hadde et sterkt ønske om at jødene, folket han selv tilhørte, skulle ta imot Jesus. Han skriver dette om dem i Romerbrevet kap 10: Jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. Apostelen skriver at Gud har lagt et slør over øynene til jødene slik at de ikke skal forstå hvem Jesus er, men samtidig røper han at det ikke alltid vil forbli slik. Han forsikrer oss tvert imot om at dette sløret en gang i framtiden vil bli tatt bort.

Stadig flere jøder får i våre dager se at Jesus virkelig er Guds sønn og verdens frelser. Mens vi venter på at Herren skal ta sløret bort fra øynene til det jødiske folket, og at vekkelse for alvor bryter ut blant dem, kan vi få være med på å dele evangeliet om Jesus med jødene ved å styrke de små messianske forsamlingene som allerede finnes.

– La de små barn komme til meg, sa Jesus, – for Guds rike hører slike til. Jeg er takknemlig for muligheten Norea har fått til å legge til rette for at flere jødiske barn skal få høre om Jesus.

Les våre nyeste artikler om Mediemisjon
Analfabetisme ingen hindring
I Bibelen står det mye om å høre. For mennesker som ikke kan lese og skrive, er dette spesielt viktig.
Les mer
Det begynte med radio i Etiopia
I over 55 år har Noreas partner, Evangeliets Røst, kringkastet evangeliet på radio i Etiopia.
Les mer
Monsieur B.
Når en kjører i Nord Afrika og ser et hus på en slette, kan man noen ganger tenke: hvem skal nå disse menneskene?
Les mer
Et tabuemne brytes ned
Det er lite rom for å snakke om seksualitet og seksualundervisning i Midtøsten og Nord-Afrika. SAT-7 Arabic ønsker gjennom programmet «Snakk...
Les mer
Kristne vitnesbyrd på TV i...
Han vokste opp som muslim, men ville ikke bare vite om Gud. Han ville kjenne Ham.
Les mer
Mindre enn 1 %
Den delen av verden der det er minst kristne, er også den som er mest stengt.
Les mer
Troens Menn UNG
De tre bøkene i Troens Menn-serien har vært til hjelp for mange. Nå er ungdomsversjonen klar.
Les mer
Levende vann i sommertørken
Norea ønsker å utruste og inspirere kristne til misjonsengasjement, og å gi næring til troen.
Les mer
Forvandling i fengsler
I Kenya har Troens Menn-bøkene blitt brukt som samtaleopplegg blant innsatte, med gode resultat.
Les mer
Troens menn - svar på...
Lonnie Berger bad Gud om at noen måtte skrive et opplegg som utrustet kristne menn.
Les mer
En Jesus-soldat
- Gjennom Troens Menn er jeg blitt forvandlet til en Samurai - en soldat for Jesus.
Les mer
Frelst på skofabrikken
En kvinne fra Albania og hennes døtre ble kjent med Jesus gjennom et radioprogram de hørte på en skofabrikk. Programmet heter Håpets Kvinner,...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding