Gi en gave
Med Jesus langs Silkeveien

Med Jesus langs Silkeveien

For en tid siden ble jeg kjent med Alma, en ung kvinne fra Usbekistan. Hun vokste opp i en muslimsk familie, men kom til tro på Jesus allerede som barn. Alma tilhører en av de minst nådde folkegruppene i Sentral-Asia. Kun en håndfull mennesker fra hennes etniske gruppe har tatt imot Jesus som sin frelser, og opp gjennom tenårene var Alma helt uten direkte kontakt med andre kristne.

Av Per Birkeli, daglig leder. 

Radiosendingene våre var alt hun hadde. Foreldrene forsøkte på ulike måter å tvinge Alma til å fornekte sin kristne tro, men troen hadde slått dype røtter i hjertet hennes. Så dype at verken trusler eller vold kunne rive henne ut av Herrens hånd.

– De kristne radiosendingene var min eneste mulighet til å lære mer om Jesus og den kristne tro, forteller hun. – Takket være disse livsviktige sendingene fikk troen min næring gjennom en periode på flere år.

Ett av målene til Norea Mediemisjon i 2019 er å styrke det kristne radioarbeidet i Sentral-Asia, et område som omfatter Usbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Kasakhstan. Det bor totalt mer enn 65 millioner mennesker i denne regionen. Lokale kristne kan fortelle at radiosendingene har vært avgjørende for at antall kristne i dette området har økt fra under hundre i 1990, til flere titalls tusen i dag.

Våren 2019 tok Norea Mediemisjon og vår lokale partner et nytt kvantesprang. Vi tok i bruk en kraftig mellombølgesender som vil dekke hele Sentral-Asia og deler av Kina. Senderen kalles «The Silk Road Transmitter» (Silkevei-senderen), og vi vil bruke den til å sende ulike typer kristne program på forskjellige lokale språk. Takket være denne senderen kan vi drive et effektivt misjonsarbeid blant en rekke unådde folkegrupper – etniske grupper som i mange tilfeller ikke kan nåes på andre måter. En lokal partner er ansvarlig for alt det praktiske omkring denne nysatsingen, og Norea Mediemisjon er en sentral bidragsyter. Vår støtte til prosjektet er avgjørende for at den nye senderen kunne tas i bruk.

Den lokale lederen for Silkevei-prosjektet fortalte nylig om en ung enslig mor som hadde tatt kontakt. Han hadde fortalt den unge kvinnen at Gud elsker henne, og at han sendte sin egen sønn til jorden for å dø i hennes sted. Kvinnen begynte å gråte da hun hørte dette. – Er det virkelig sant, hulket hun, – at Gud elsker meg, akkurat slik som jeg er?

Det er tidenes beste nyhet at Gud elsker oss mennesker så høyt at han sendte sin egen sønn for å frelse oss fra en evig fortapelse. Men gode nyheter er bare gode hvis de når frem i tide. Derfor vil vi fortsette å drive misjon, også i områder der evangeliet har trange kår. 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding