Med fremtiden i sikte

Med fremtiden i sikte

Jeg leste nylig et visdomsord som sier at det å være optimist ikke betyr at du ikke ser problemene, men at du primært er opptatt av å finne løsningene. I et slikt perspektiv vil jeg våge å påstå at vi som er kristne er forpliktet til å være optimistiske også i en verden der uro, kaos, usikkerhet og frykt rår. For vi vet at det finnes en løsning: Jesus Kristus.

Av: Jostein Sæth, prosjektrådgiver i Norea. 

Jeg har latt meg oppmuntre av en statistikk som setter perspektiv på tingene, og som gjør at optimisten i meg våkner. For her må vi som tror på løsningen Jesus Kristus kjenne vår besøkelsestid! 

Norea Mediemisjon sin partner i Midtøsten har sendt oss en rapport for ett av deres radioprogrammer som jeg tenker er oppsiktsvekkende. Blant de titusenvis av tilbakemeldinger og kontakter de har hatt med sine lyttere er 51 % av dem i aldersgruppen 19-30 år. 41 % er i aldersgruppen 31-45. Mer enn 90 % av radiolytterne av programmet «Håpets Kvinner» er altså under 45 år gamle.

Tenk for en mulighet vi gjennom kristent mediearbeid har til å påvirke og å endre unge mennesker i denne delen av verden. Gjennom at de får bli kjent med Jesus Kristus som sin frelser. 

En av disse er 27 år gamle Khadija fra Algerie. Hun ble tvangsgiftet som 14-åring med en mann som var 40 år eldre. Hun ble misbrukt og etter to år ble hun forkastet og skilt. Hun ble tvunget inn i et nytt ekteskap, med en venn av broren. Hun ble utsatt for nye misbruk og etter hvert gikk også denne ektemannen fra henne. Det ble en ny skilsmisse og ny skam over familien. Hun føler seg verdiløs, som et bruksverktøy som kan brukes når noen måtte ønske det for så å kastes etterpå. 

«Dere forteller meg at jeg er verdifull i Guds øyne, men hvorfor blir jeg da behandlet som et dyr?» spør hun radioprodusentene som hun har kommet i kontakt med. I den videre dialogen våkner optimisten i Khadija. Finnes det en framtid likevel? Finnes det en Gud som virkelig elsker meg? Kan det være at Jesus Kristus er løsningen? Det er dette de forteller på radioen. Vi håper og ber om at Khadija skal bli en av de mange som finner løsningen, og som kan flyttes fra mørket til lyset tross sin forferdelige livssituasjon.

Radio er et medium som når unge mennesker i store deler av verden, ulikt slik vi er vant med her i Norge. Og når vi leser om land i Midtøsten og Afrika, der mer enn 50 % av befolkningen er under 25 år, da bør den «åndelige framtidsoptimisten» våkne i oss alle: «Hvordan kan vi formidle budskapet om løsningen Jesus Kristus til dem?» 

For Norea Mediemisjon er unge mennesker fra unådde folkegrupper en av våre viktigste målgrupper. Derfor satser vi på radio, TV og andre medieplattformer med programmer som retter seg mot unge mennesker, blant annet i Øst-Afrika, Nord-Afrika og Midtøsten. Vi er optimister, og tror fullt og fast på at løsningen ligger i å ta imot Jesus Kristus som sin frelser. Men det er vårt ansvar å bringe dette gledesbudskapet til dem som aldri har fått muligheten til å høre.

«Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh. 1, 12)