Gi en gave
Bønn - de 4 S-ene
Pixabay/CCL

Bønn - de 4 S-ene

Alle troende kan og vil ha god hjelp av noen praktiske råd for bønnelivet. Her følger fire råd som alle begynner med "S".
Av Svein Anton Hansen, publ. 24.april-21

Det er neppe noen overdrivelse å hevde at alle kristne opp til flere ganger har sittet fast i bønn. Jeg vet ikke hva jeg skal be om. Jeg finner ikke ord. ”Skulle ønske jeg kunne å be” – tenker mange i en slik situasjon. 

Når du kjenner det slik så er de viktig å huske på at bønn fra en side sett ikke kan eller skal læres. For når man kjenner seg hjelpeløs i en slik situasjon, da befinner man egentlig i bønn. For da sukker du i din hjelpeløshet til Gud. Og, Gud som ser til hjertet ser også dine behov, hva du ønsker deg og hva du trenger.

Her vil jeg gi deg noen praktiske råd når du skal be. For bønn kan så lett flyte ut. Vi ber når vi har lyst til det, og det kan være heller sjelden. Vi ber om det som detter ned i hodet på oss der og da. Og, vi prøver å finne noen fine åndelige fraser og formuleringer som vi tror Gud vil like å høre.

Bønn er noe fritt og godt. Men, samtidig kan noen praktiske råd hjelpe oss til lettere å be og samtidig gjøre at vi vet hva vi skal be om. Derfor skal vi her bli kjent med "de 4-S-ene":

1. Be skjult

Matteus 6,5-6: ”Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere: De har fått sin lønn! Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.”

Det er godt og viktig å konsentrere seg når en ber. Derfor – finn en stille plass hvor du kan be uforstyrret av telefoner og andre avbrytelser. Når du har funnet din ”lønnkammerplass”, som det heter fra gammelt av, så vil du oppleve at du lettere vil konsentrere deg om bønn når du kommer til den plassen.

2. Be sant.

Matteus 6,7-8: ”Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem! For deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere ber ham.”

Vi har så alt for lett å koble inn ”autopiloten” når vi ber. Vi ramser opp de fine og åndelige setningene og ordene som vi tror Gud gjerne vil høre. Men i stedet skal du be om det som ligger deg på hjertet.

Gud ønsker først og fremst ærlighet. Og når jeg er ærlig med han, så tar jeg fram det jeg bærer på i mitt indre, i hjertet som vi sier det. Når du ber skal du tenke at du er som et barn som forteller far og mor hva du tenker på og er opptatt av. Bruk gjerne bibelske ord og uttrykk. Men Gud hører ikke bedre om du ber på kanaans språk.

3. Be spesielt.

Matteus 6,9-13: ”Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.” (Norsk Bibel-88)

Vi står i den faren at våre bønner blir veldig generelle. Vi bekjenner syndene ved å si at ”jeg er en stor synder”. Eller vi ber om at Gud vil velsigne misjonærene. I stedet skulle vi bekjenne konkret de syndene vi vet om i våre liv. Og så skulle vi be om at misjonærene må få ha en god helse, lære språket i landet, at misjonærbarna må trives på internatskolen osv. Gud ønsker en ”spesifisert regning.”

4. Be stadig.

Paulus lærte de kristne i Tessalonikia om betydningen av at bønnemotoren stadig går. 1.Tessalonikerbrev 5,17: ”Be uten opphold/ stadig/ uavbrutt!” (fra ulike bibeloversettelser).

BB 046

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding