Gi en gave
Helliggjørelse - hvem, hva, hvordan?
Pixabay/CCL

Helliggjørelse - hvem, hva, hvordan?

Hvordan virker helliggjørelse i en kristen, og hvilken oppgave har den?


Det er Paulus og Peter som bruker dette begrepet flere ganger i sine brev. Paulus skriver til hedninger som akkurat, eller for en tid siden har blitt kristne. Før levde de et ugudelig liv, mens de nå som kristne skal leve et hellig liv. Derfor kalles de til helliggjørelse. 

Den hellige Gud
Gud er hellig i sin majestet (Jesaja 6) og han er hellig i sin nåde (Hosea 11,8-9). 
Personlig synes jeg ordet "annerledes" godt beskriver hva som menes med "hellig". Gud er, tenker og handler "annerledes" enn hva vi syndige mennesker gjør. Guds «annerledeshet», hans tenkemåte, hans hellighet ser vi klarest uttrykt på korset. Der mennesker straffer den skyldige, velger Gud å straffe den uskyldige (Jesus) i de skyldiges (vårt) sted.

Hellige barn
Fordi Gud er hellig i sitt vesen, skal vi som hans barn likne vår Far. Derfor kalles vi til både å være og å leve hellig. 
I dåpen og troen ble vi vasket rene for våre synder, og vi ble «hellige» (1.Kor.6,11). I versene før dette har Paulus skrevet om det livet de nyomvendte levde som hedninger. Men nå skal de leve et annerledes liv.
Andre bibelvers om å bli og leve hellige finner vi bl.a. i 1.Pet.1,15-16 og 1.Pet.2,9.

Den som i Kristus har blitt hellig, kalles også til å leve hellig. Egentlig gjelder det hele livet mitt, alle områder av mitt liv. (Tanker, ord og gjerninger). Mer spesifikt, så kalles vi til å leve hellig i forhold til det andre kjønn - 1.Tess.4,1-4. Gud kaller oss også til å leve og tenke annerledes om penger (bl.a. Lukas 16,9-13).

Mer lik Jesus
Helliggjørelsen er Guds verk (1.Kor.1,30). Når Kristus vinner skikkelse i oss, da vokser vi i helliggjørelse. Jo mer jeg formes og dannes i Jesu bilde, jo mer blir jeg lik ham. Vi kan derfor si at helliggjørelsen får meg til å bli mindre i meg selv og større i Kristus. "Han skal vokse, jeg skal avta". 

Noe andre ser
Så tror jeg det er et poeng at helliggjørelsen primært er noe andre ser hos meg, og ikke noe jeg først og fremst legger merke til ved meg selv. Med årene jeg har levd med Jesus, så burde andre merke at jeg gjør framgang i troen på den måte at Åndens frukter vokser fram i livet mitt. Kjødet/ det syndige menneske skal mer og mer miste kraft og innflytelse, og Åndens liv vokse.

Samtidig skal vi ikke dra dette så langt at vi tenker at vi ved Åndens hjelp klarer å bli syndfrie. For vi vil alltid bære med oss en syndig natur (Gal.5,19-21).

OPKL 532

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Her følger andre artikler om "hellig" og "helliggjørelse":

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding