Gi en gave
Trosbekjennelser – Hvem er den Gud vi tror på?
Pixabay/CCL

Trosbekjennelser – Hvem er den Gud vi tror på?

Tror muslimer og kristne på samme Gud? Finnes det en egen kristen Gud?


Vi som bekjenner oss som kristne snakker både om og til Gud. Men, hvem er han som vi kaller for Gud? For selve ordet «gud» sier bare at vi tror på en høyere, åndelig og gudommelig makt i universet. Ordet «gud» sier ingen ting om hvilke egenskaper denne «gud» måtte ha.
På arabisk brukes ordet «allah» for gud. Dermed omtaler også kristne arabere himmelens og jordens skaper, Jesu Far som «Allah». Betyr det da at det er samme gud vi tror på, muslimer som kristne? Eller finnes det en egen kristen Gud?

Dette skal vi prøve å finne ut av i serien «Dette tror vi på! – en tro for vår tid». Her skal vi se på hva de aller fleste kristne kirkesamfunn er enige om, hvilken tro de står sammen om og bekjenner. Vi tar utgangspunkt i den apostoliske trosbekjennelse, den mange kjenner fra gudstjenester hvor det er dåp eller nattverd. Da reiser vi oss og framsier denne trosbekjennelsen om Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Én og tre
Den første trosartikkelen, som også er den korteste, går slik: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.» Troen på én Gud har sitt bibelske grunnlag blant annet i 5.Mos.6,4: «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.» Jesus gjentar og bekrefter denne monoteistiske troen på én Gud (Markus 12,29).

Samtidig som Gud er én, bekjenner vi også at han viser seg i tre personer; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Og, nettopp her finner vi noe av det mest grunnleggende som skiller en muslim sin tro på Allah og en kristen sin tro på Gud. Der Koranen ser på treenighetslæren som blasfemi og uttrykk for vantro, framstår treenighetslæren som helt avgjørende for at vi kan snakke om kristen tro.

Noe annet grunnleggende viktig som skiller muslimsk og kristen tro, er at vi som kristne tror at Gud kom til jorden i menneskets skikkelse og at Gud har en sønn, Jesus Kristus. Dette er helt fremmed for islam. Dermed kan vi umulig snakke om samme Gud når den ene religionen mener at Gud har en sønn, mens den andre religionen mener han ikke har en sønn. Da hjelper det ikke at vi setter samme navn; Allah, på himmelens og jordens Herre. Det er gudens egenskaper og personlighet og ikke navne-etiketter som avgjør hvem Gud er.

Er Gud kristen?
«Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper» som vi kristne bekjenner oss til, er altså ulik fra de guder andre religioner sender sine bønner til. Men, hvor mange guder finnes det? Av og til kan vi uttrykke oss på følgende måte; «kristendommens Gud». Jo, jeg skjønner poenget, men kan vi egentlig si at Gud er kristen? Finnes det en egen kristen Gud?
Det finnes kun én levende Gud, ikke mange guder. De andre såkalte «guder» lever og eksisterer ikke, bare kun som bilder og statuer mennesker har laget seg. (Se bl.a. Jesaja 44,9-18).

Den ene levende Gud kan vi ikke sette en religiøs merkelapp på. Gud er ikke kristen. Det er hans etterfølgere som vi kaller «kristne». Gudsbildene derimot kan enten være kristne, muslimske eller buddhistiske. Gud er også Gud for de som tilhører andre religioner. Dette må vi ikke misforstå dit hen at den eneste levende Gud passer inn i alle religiøse systemer. Problemet er at de som tilhører en annen religion ikke kjenner hvem Gud virkelig er, hans egenskaper og vesen. Dette siden de ikke kjenner ham gjennom Jesus Kristus, den eneste veien til sann kunnskap om Gud (Lukas 10,22; Johannes 14,6).

Gudsbilder
Så, det eksisterer altså ikke én kristen gud, én muslimsk gud, noen hundre hinduistiske guder osv. Den eneste levende Gud er skaper og Herre over alt og alle. Det vi bekjenner er at Bibelens omtale av Gud gir det eneste rette bilde av hvem han er. Verdens religioner kjennetegnes ved at mennesker i århundrer har prøvd å tegne et bilde av den guddommelige kraften de tror finnes i universet. Religionene blir dermed menneskers tanker om Gud.

Kristen tro er også fra en side sett en religion på linje med de andre religionene i verden. Samtidig tror og bekjenner vi at kristendom skiller seg fra religionene ved at kristendom er Guds tanker, hans åpenbaring av hvem han selv er, gitt til oss syndige mennesker. Der religionene bygger menneskets vei opp til Gud, der kommer kristen tro og presenterer Guds vei ned til mennesket. I religionenes verden strever mennesket seg opp til Gud. I kristen tro stiger Gud ned til oss. Der religionene prøver å plassere mennesket i Guds univers, viser kristendommen oss Gud i vår verden.
Kristen tro har dermed et totalt annet gudsbilde enn hva vi møter i islam eller andre religioner.

«Jeg tror på ...»
Når Gud selv skal presentere seg, så sier han følgende ord til Moses: «Jeg er den jeg er.» (2.Mos.3,13). Gud Fader definerer hvem han er ut fra seg selv, ikke ved å sammenligne seg med noen andre eller noe annet i skaperverket. Skal vi forstå hvem Gud egentlig er, så er vi avhengige av at Gud selv forteller oss hvem han er og hvordan han handler. Heldigvis har han åpenbart dette for menneskene i Bibelen, Guds eget ord.

Det viktigste vi kan si om Gud, er at han er en person, ingen upersonlig kraft. Derfor tror vi på og bekjenner oss til en Gud som ønsker å opprette et personlig forhold til mennesket, sin egen skapning.

I den første trosartikkel i den apostoliske trosbekjennelse brukes uttrykkene «Fader», «allmektige» og «himmelens og jordens skaper» om Gud. Hva som ligger i disse begrepene skal vi se på i senere episoder i serien «Dette tror vi på! – en tro for vår tid».

TRB 1-02
BB 035

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding