En farlig sykdom

I Markusevangeliets første kapittel er det fortalt om da Jesus møtte en med en farlig sykdom.

Hør en parafrase og forklaring av Bibelteksten.