Gi en gave
Illustrasjonsfoto fra Elfenbenskysten

Prosjekt Samuel:

Språk: Bambara

Målgruppe: Barn og unge som tilhører folkegruppen malinké

Folketall: 15 millioner

Status: 1 % evangeliske kristne  

Partner: TWR

Årlig støtte: 290 000 NOK

Prosjektperiode: 2020-2022

 

Bambara er morsmålet til 6,5 millioner mennesker, men språket snakkes av rundt 15 millioner, og forstås av enda flere. Prosjekt Samuel retter seg primært mot barn gjennom dramatiseringer av bibelhistorier. Programmene blir kringkastet på en rekke lokalradioer og på TWR sin mellombølgesender WATS . Denne dekker store deler av Vest-Afrika. Barn under 15 år utgjør rundt halvparten av befolkningen, og er en strategisk målgruppe for evangeliske programmer. I en muslimsk kontekst er det også lettere å se barn som er vokst opp med «kristen påvirkning» konvertere i voksen alder enn foreldregenerasjonen. I programmet tar vi opp aktuelle sosiale og kulturelle spørsmål.  Som en del av prosjektet skal det etableres barneklubber knyttet til lokale kirker der det er sikkerhetsmessig og geografisk mulig. Her vil barna bli fulgt opp av voksne kristne. Der dette ikke er mulig i dag, vil de som tar kontakt bli fulgt opp på andre måter. Erfaringsmessig når slike dramatiserte barneprogrammer også voksne med et budskap de enkelt kan forstå.