Gi en gave
Prosjekt Samuel

Prosjekt Samuel:

Språk: Bambara

Målgruppe: Barn og unge som tilhører folkegruppen malinké

Folketall: 15 millioner

Partner: TWR

Årlig støtte: 200 000 NOK

Prosjektperiode: 2023-2025

 

Bambara er morsmålet til 6,5 millioner mennesker, men språket snakkes av rundt 15 millioner, og forstås av enda flere. Prosjekt Samuel retter seg primært mot barn gjennom dramatiseringer av bibelhistorier. Programmene blir kringkastet på en rekke lokalradioer og på TWR sin mellombølgesender WATS . Denne dekker store deler av Vest-Afrika. Barn under 15 år utgjør rundt halvparten av befolkningen, og er en strategisk målgruppe for evangeliske programmer. I en muslimsk kontekst er det også lettere å se barn som er vokst opp med «kristen påvirkning» konvertere i voksen alder enn foreldregenerasjonen.

I programmet tar vi opp aktuelle sosiale og kulturelle spørsmål.  Som en del av prosjektet skal det etableres barneklubber knyttet til lokale kirker der det er sikkerhetsmessig og geografisk mulig. Her vil barna bli fulgt opp av voksne kristne. Der dette ikke er mulig i dag, vil de som tar kontakt bli fulgt opp på andre måter. Erfaringsmessig når slike dramatiserte barneprogrammer også voksne med et budskap de enkelt kan forstå.

De siste årene har hovedfokuset vært på produksjon av denne dramaserien på 52 programmer. De neste årene vil hovedfokuset være å opprette det som kalles «Childrens’ Clubs» knyttet til menigheter der dette lar seg gjøre. Dette er lyttergrupper for barn i nabolag, hjem og kirker. Radiodramaet spilles av enten på radio eller på mediespillere. I tillegg vil det lages et opplegg på hefter, der det tas opp temaer knyttet til det som har vært i fokus i den aktuelle episoden. Målgruppen er i hovedsak muslimer, og de få kristne som lytter med sine muslimske venner får anledning til å påvirke dem positivt gjennom denne aktiviteten. Mange steder der det ikke er menigheter vil lyttergrupper etableres via såkalte «fredspersoner» og deres familie.

Konkret består en lyttergruppe av 3-10 barn som lytter sammen. En voksen vil være tilrettelegger og hjelpe dem å gå gjennom samtaleheftet og aktiviteter knyttet til dette.

I programmet tar vi opp aktuelle sosiale og kulturelle spørsmål. Erfaringsmessig når slike dramatiserte barneprogrammer også voksne med et budskap de enkelt kan forstå.

 

 

Prosjekt Samuel - en stemme til endring og fornyelse

– Hvem skal nå lære meg historier fra Bibelen? 16 år gamle Sarah var kommet for å ta farvel. I ni måneder hadde hun vært naboen min i utkanten av Malis hovedstad Bamako. Nå skulle den vesle familien vår på tre flytte til nabolandet Elfenbenskysten for å følge opp radioprosjektet til Norea/NLM i landet, og Sarah hadde ikke lenger noen å lese Bibelen med.

Av Elisabeth Lillebø Sæth. 

Simone på ett år lekte med dukkene som Sarah hadde kjøpt til "min venninne som snart skal reise fra meg". Jevnlig hadde denne jenta som allerede hadde vært gift i flere år med en eldre mann, kommet på besøk til meg. Hun kunne lite fransk, men kunne lese. Jeg var desto mindre stødig i språket bambara, hennes morsmål. Bambara er et av de ti mest brukte språkene i Vest-Afrika, og snakkes av rundt 10-15 millioner i Mali, Elfenbenskysten, Senegal og Guinea. 

Ganske fort etter at vi ble kjent hadde Sarah spurt meg om jeg kunne fortelle henne fra Bibelen. Sammen hadde vi hatt en bibel på fransk og en på bambara foran oss, og lest de samme tekstene om Guds frelsesplan, kjærlighet og omsorg for oss. Jeg kunne ikke forklare så mye, men jeg håpet og trodde at Den hellige ånd ville forklare. Nå var hun lei seg for at vi ikke lenger skulle lese i Bibelen sammen. 

Det har gått over 12 år siden vi forlot Mali. Jeg tenker av og til på Sarah. Hvordan gikk det med henne?Hun er voksen nå. Har hun fått barn? Har hun fortalt barna sine om Jesus? Og hvordan går det med henne i et Mali preget av konflikt og uro?

Verdens yngste befolkning

Sarah var bare ett av flere barn jeg ble kjent med i tiden i Bamako. 

Det var lett å legge merke til at Afrika sør for Sahara har verdens yngste befolkning. Nesten halvparten av befolkningen er under 15 år. Man regner med at det er kun 1% av disse barna og ungdommene som er evangelisk kristne. Islam er den dominerende religionen. Det er mange barn som ikke får høre det kristne budskapet på sitt hjertespråk. Derfor er det viktig for Norea og vår partner i Vest-Afrika å satse på barn og ungdom. Tenk for en mulighet det er å få være med og påvirke en hel generasjon med barn og unge. Barn som har hele livet foran seg til å skape en endring i sin samtid. 

Prosjekt Samuel

Samuel bodde i tempelet i Sjilo under omsorgen fra presten Eli (1. Sam. 1-7). I en samtid preget av forfall ble Samuel brukt av Gud både åndelig og politisk i landet. Derav navnet Prosjekt Samuel. 

Et av virkemidlene i prosjektet er radioprogrammet «Witness by the Water», et ukentlig program der vi møter fire barn og deres bestemor. Handlingen er lagt til en tenkt afrikansk landsby, og barna går gjennom utfordringer lytterne kjenner seg igjen i. I dramastykkene går barna til vannet for å snakke med Gogo, bestemor. De kommer med mange spørsmål, og hun deler Guds visdom med dem. Barna går derfra med fornyet styrke til å møte sin situasjon og sin hverdag i en krevende og vanskelig verden. Spørsmål fra lytterne blir også besvart i hvert program. 

Gjennom Prosjekt Samuel ønsker vi å gi bambara-talende barn i Vest-Afrika mulighet til å høre Guds stemme. Jeg og min familie fikk kun tre år som misjonærer i Vest-Afrika. Jeg drømmer om at mange barn og unge i Vest-Afrika får møte Guds kjærlighet gjennom denne serien. Og hvem vet, kanskje Sarahs barn en dag får høre om Jesus på sitt språk, selv om vi ikke lenger er naboer?

Har du lyst til å høre på programmet som er omtalt her? Klikk på MP3-filen under (engelsk tale). 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding