Somalia

Norea i Somalia

Det er kun 0,3% kristne i Somalia, deriblant 0,01% evangeliske kristne. I arbeidet med å nå somaliere verden over med evangeliet bruker Norea ulike medier. Vi har flere prosjekter som retter seg direkte mot somaliere gjennom TV, radio og sosiale medier. Vi har et eget kvinnerettet prosjekt som er del av kvinnearbeidet vårt, Håpets kvinner. I samarbeid med lokale partnere startet vi i 2018 opp med radioteater for barn. Det blir sendt på radio inn i områder der det bor somaliere. Vi skal også begynne å oversette kristne filmer til somali, og ønsker å bruke apper aktivt for å gjøre kristne radio-og TV-programmer tilgjengelig for somaliere i Norge. 

 

Bønn for Somalia:

Allmektige Gud, vi ber om at du vil åpne hjertene til det somaliske folk og føre somaliere i ulike deler av verden til tro på Jesus. Takk for mulighetene du har gitt oss for å nå ut til dem gjennom ulike medier. 

Afrikas horn:
Jeg ble dømt til 15 års fengsel, etter falske anklager om at jeg var tilknyttet en terrororganisasjon.
Afrikas horn:
Afrikas horn:
Jeg ble dømt til 15 års fengsel, etter falske anklager om at jeg var tilknyttet en terrororganisasjon.

De to første årene i fengsel ble jeg slått og slått og opplevde grusom tortur. Så slo det meg at om en muslim kan slå en annen muslim og mishandle vedkommende så mye, ønsket jeg å søke sannheten et annet sted. Jeg fant svar og frelse i kristendommen. I tre år fant jeg min styrke hos Kristus. Da den regionale presidenten ble avsatt i august 2018 ble jeg også satt fri. Jeg tror Gud hjalp meg. Kjære søstre som produserer Håpets kvinner. Kan dere hjelpe meg til å studere Bibelen? Jeg trenger å forstå mer.

Mann fra Afrikas horn.

 

Illustrasjonsbilde.