Gi en gave

Hva innebærer åndsdåp?

Hva mener Misjonssambandet om åndsdåp? (Gutt, 18 år)

SVAR:

Misjonssambandet har som fullt navn Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Det betyr at organisasjonen knytter seg til Bibelen og de lutherske bekjennelsene som Den norske kirke også bygger på.

Det betyr ikke at alle venner og medarbeidere i NLM mener akkurat det samme om Den Hellige Ånd og åndsdåpen. Og i hvert fall vil de som har satt seg inn i dette, uttrykke seg forskjellig.

Men for å oppsummere, tror vi at den som har tatt imot Jesus og er døpt i hans navn, også har fått Den Hellige Ånd. Det er Jesus som er viktig. Har vi fått del i ham, har vi også eiendomsrett til alt det han har å gi. «For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.» (Gal 3,27) Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, «har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus» (Ef 1,3) I dette er inkludert Den Hellige Ånds rikdommer. «For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning» (1. Kor 1,30) Vi har alt i Jesus.

Paulus kan ikke tenke seg at noen som lever et trosliv med Jesus, ikke samtidig har Ånden i livet sitt. Det er blitt et helt nytt liv, der en ikke lever i samsvar med den onde naturen, men etter Guds vilje. «Dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til» (Rom 8,9) Alle kristne har fått Den Hellige Ånd som segl og stempel: «I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt» (Ef 1,13).

Men var det ikke enkelte av de første kristne som manglet Den Hellige Ånd? Jo, det fortelles om noen av de nye troende i Samaria: «Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn» (Apg 8,16)

Apostlene dro da til Samaria for å finne nærmere ut om hva som hadde hendt. Johannes og Peter kjente ansvaret for å styre utviklingen i riktig retning. Det viste seg at de kristne i Samaria ikke hadde mottatt Den Hellige Ånd, enda de var døpt. Helt fra pinsedagen hadde det vært selvsagt at kristne eide Ånden. Når apostlene nå la hendene på dem og ba, fikk de Den Hellige Ånd.

Hvordan skjedde dette? Vi vet ikke akkurat. Men det ligger nær å tro at de mottok en eller flere av Åndens gaver. Som en følge av det kunne det være at de talte i tunger eller profeterte. Men det kan også ha vært noe annet som ble regnet som kjennetegn på at de hadde Guds Ånd.

Det var grenseoverskridende, det som hendte her. Hittil hadde bare jøder tatt imot troen. Nå hadde også samaritanene, som var så foraktet, tatt imot evangeliet. Gud viste da et spesielt tegn på at han tok imot dem, ved at de også fikk en spesiell opplevelse av Ånden. Også samaritanene fikk rett til å høre hjemme i Guds rike.

Så vi tror at dette var en spesiell hendelse i den første kristne tiden, og at vi ikke skal lage noe ritual av dette, eller skjelne mellom vanlige kristne og åndsdøpte kristne. Det ville i tilfelle komme i strid med andre ord i Bibelen.

Men sier ikke Ordet at vi skal bli fylt av Ånden? Jo, det står i Ef 5, i motsetning til å fylle seg med rusmidler. «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden» (Ef 5,18). Dette innebærer å gi Ånden større plass i livet vårt, så vi lar oss lede av Ånden i det daglige livet: «Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» (Gal 5,25)

Hva skal jeg gjøre om jeg ønsker å bli mer preget av Ånden, mer fylt av ham? Jeg skal i hvert fall ikke streve med å gjøre fromme øvelser, men bli mer opptatt av Jesus og evangeliet: «Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?» (Gal 3,5) Ånden kommer når evangeliet om Jesus lyder.

Ånden deler ut forskjellige nådegaver til de kristne. Da må vi ikke sette enkelte i en særklasse eller misunne noen som har fått mer synlige nådegaver enn vi selv har fått. «Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme.» (1. Kor 12,4)

OPKL261

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding