Julestjernen

Julebudskapet uttrykkes i Bibelens fortellinger gjennom mange symboler. Et av de fremste er stjernen over Betlehem. Om den har Trygve Bjerkrheim skrevet et dikt:

 
Løft blikket mot den stjerne
som tentes julenatt!
La den hver dag få tindre!
Den er vår største skatt.
For den er englebudet
om fred og fryd på jord,
Guds velbehag for Jesu skyld,
og glede rik og stor.

Løft blikket mot den stjernen!
Dens budskap er til deg,
der du i savn og lengsel
og sorgfull går din vei.
Det stjernelys vil skinne
inn i ditt hjertes natt.
Guds kjære barn du skal få bli.
Det er din største skatt.

Guds ord sier om de vise mennene: «Og da de så stjernen, ble de over all måte glade» (Matt 2,10).

OPK687