Hvem som helst

Den sitter dypt i folk, den tanken at det å tro på Gud, passer bare for visse mennesker. De må komme fra en kristelig familie, ha religiøse interesser og ha klart seg noenlunde tørrskodd gjennom livet.

Men det er feil. Gjennom læremessige ord og tydelige fortellinger gjør Bibelen det klart at hvem som helst kan tro på Jesus. Geir Hegerstrøm har skrevet dette diktet.

Hvem som helst kan tro på Jesus.
Han gjør ikke forskjell på
hvem du er og hvor du lever.
Vil du ta imot ham nå?

Hvem som helst kan gå til Jesus.
Uansett hva du har gjort,
kan han trøste deg og tilgi.
Han tar alt det vonde bort.

Hvem som helst i hele verden
vil han gi sin frelse nå.
Si det videre til andre,
snart vil alle folk forstå.

OPK670