Ingen opprørere her

Det var en gang en konge som var plaget av opprørsgrupper. De herjet og ødela. Men en dag hendte det at en gruppe av disse opprørerne overga våpnene sine, knelte ned for kongen og ba om nåde.

Kongen var mild og benådet hver enkelt av dem. 

Senere sa en av kongens venner: «Har ikke du sagt at alle opprørere må dø?» 

«Jo,» svarte kongen. «Men jeg ser ingen opprørere her.» 

Dette illustrerer Guds tankegang, slik vi møter den i Bibelen. Han dømmer strengt dem som gjør opprør mot ham. Men de som bøyer seg og ber om nåde, er ikke lenger opprørere. Gud ser dem ikke lenger som det. 

Bibelen sier at «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.»

Men om dem som bøyer seg og tror, sies at «de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus» (Rom 3,10 og 24).

OPK642