Gi en gave
Å kjenne stemmen

Å kjenne stemmen

Vi glemmer fort at for få generasjoner siden ble kristne i Øst-Europa oversett, diskriminert og forfulgt. De troende fikk ikke studere eller oppnå gode jobber.

 

 

 

Når de var samlet, var det alltid spioner til stede for å sjekke om alle var lojale mot myndighetene. Selv i små gruppemøter eller komiteer var det angivere. De kristne skjønte fort hvem de var.

Da en prest ble spurt hvordan de kunne vite hvem spionen var, svarte han: - De var veldig forsiktige med å røpe seg. Men det var noe med stemmen. Ordene kunne være glatte og velvalgte, men røsten røpet noe om svik, og vi merket forskjellen mellom det ekte og det falske.

På samme måte sa Jesus at etterfølgerne hans kunne skjelne de troverdige fra de svikefulle. Han sammenlignet med sauer og sa: «En fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» (Joh 10:5)

Verden er full av stemmer med ulikt budskap. Hvor viktig er det ikke å kjenne Jesu røst, han som sa: «Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» (Joh 10:14)

Av Asbjørn Kvalbein

OPK887

 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding