Gi en gave
Avskjed og veien videre

Avskjed og veien videre

Forfatteren Ellen Goodman skrev en gang noe om å ta avskjed. «Det er en hemmelighet med en vellykket avskjed. Det begynner med å innse når et yrkesliv, et livsavsnitt eller en relasjon er forbi.

Det gjelder å gi slipp uten å nekte for det verdifulle det har gitt i livet vårt. Men så må vi være åpne for fremtiden, ha tro på at enhver utgang er en inngang, at vi beveger oss mer videre enn ut av noe.»

Dette er verdt å tenke på for alle som står i livsoverganger. Men det kaster også lys over Jesu avskjed fra denne verden. Hans himmelfart var ikke slutten på historien. Han ga disiplene kraft, inspirasjon og mot til å gå videre, trygge på at de hadde en åpen himmel over seg. De hadde fått en hjelper og «advokat», Den Hellige Ånd. Dessuten den kristne menighet – fellesskapet av de troende. Jesus sa: «Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» (Joh 16:7)

Av Asbjørn Kvalbein

OPK879

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding