Gi en gave
Jeg stammer fra Jesus
Pixabay/CCL

Jeg stammer fra Jesus

Forhåpentligvis finnes og skapes det frukter i vår livsvandring med Jesus. I så fall skyldes frukten at livene og grenene våre er innpodet på treet og at vi slik sett stammer fra ham.
 

Jesus brukte ofte bilder da han skulle forklare hva det ville si å tro på og følge etter ham. Bildet med et vintre med grener som skyter ut fra en rot og en stamme, utdyper det fellesskapet Jesus ønsker å ha med disiplene. Bildet forklarer hvor avhengige hans etterfølgere er av å leve med ham. Frelseren er det sanne vintre mens de troende er som grener på treet.

«Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» (Johannes 15,4-5)

Da vi ble døpte og frelste, fikk vi del i gudslivet. Vi ble podet inn i Kristustreet. Når vi så forblir i Jesus, da behandler Faderen, vingårdsmannen oss på best mulig måte, slik at vi blir værende i troen. Heldigvis er Gud den som mest av alt ønsker at livsforbindelsen med vintreet skal opprettholdes. Vi trenger å forbli i Kristus for at vi skal bli værende i det livet Gud kalte oss inn i.

Grenene på vintreet har vokst ut av roten og stammen. Slik sett kan vi si at «vi stammer fra» Jesus. Det er fint å vokse opp i en kristen familie. Det avgjørende er likevel å vokse fram til et fellesskap med Jesus.

Vi kaller oss kristne fordi vi tilhører Kristus. De første kristne ble kalt «de som tilhørte veien» (Apo.gj.9,2), fordi Jesus omtalte seg selv for «Veien» (Joh.14,6). Som kristne kalles vi hans etterfølgere fordi vi følger Mesteren, siden vi går på hans vei. Forhåpentligvis finnes og skapes det frukter i vår livsvandring. I så fall skyldes frukten at livene og grenene våre er innpodet på treet og at vi slik sett stammer fra ham.

TRV 223

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding