Gi en gave
Guds personlighet
Pixabay/CCL

Guds personlighet

Hver dag, ja, hvert sekund kan du stole på at Gud ikke endrer seg, men har et forutsigbart sinnelag, følelsesliv og handlingsmønster.
 

Alle har vi vår egen personlighet, et særpreg som definerer hvem jeg er, gjerninger som avslører holdninger og følelsesliv som lever på innsiden av meg.
Å få helt tak på oss selv, vårt vesen, hvem kan klare det? Å forstå følelseslivet, hvem kan utforske og forklare det? Ikke nok med at vi kan slite med helt å forstå oss selv. I tillegg må vi leve med at vi endrer oss som årene går; forhåpentligvis til det bedre. Min personlighet påvirker mine holdninger og handlingsmønstre. Og, de igjen påvirker min karakter, som igjen former min personlighet. Nei, ikke nok at vi kan slite med å bli kloke på ektefelle, barn og venner, når mitt eget skiftende ego forblir mitt største mysterium.

Hva skal vi så tenke om Herren Gud? Hva kan vi si om hans personlighet? Heldigvis, mye og godt! Bibelen nærmest flommer over av adjektiver, honnørord og symbolspråk som prøver å gi syndige og begrensede mennesker en større forståelse av hvem den hellige og evige Gud er.

Salme 103 gir oss noen gode uttrykk og hverdagslige bilder som prøver å beskrive Guds personlighet:

«Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.» (Salme 103,8).
«Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.» (Salme 103,13).

Noe av dette kan vi heldigvis erfare fra mennesker vi omgir oss med. Ja, forhåpentligvis kan noen innimellom oppleve meg også slik. Men tenk – Gud er og forblir slik alltid. Hver dag, ja, hvert sekund kan du stole på at Gud ikke endrer seg, men har et slikt sinnelag, følelsesliv og handlingsmønster som disse versene fra Salme 103 sier at han har.

Så – les og pugg slike bibelvers. Bekjenn dem for deg selv. Da sår du gode frø i hjerte og hjerne, ord som vil spire og gro. Ordene vil du høste av de dagene anfektelsen eller djevelen kommer for å så tvil om hvem Gud er og hvordan han handler. For da bare vet du at den treenige Gud, din Far er barmhjertig, nådig ...

TRV 217

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding