Gi en gave
Hva jeg gjorde mot Jesus
Pixabay/CCL

Hva jeg gjorde mot Jesus

Enten så elsket, respekterte og fulgte man Menneskesønnen, eller så ønsket man seg Jesus bort og vekk fra de levendes land.
 

Se for deg muligheten at vi kunne ha satt oss i en tidsmaskin og reist tilbake i tid. Tenk om vi i tillegg hadde tatt med mikrofon og opptaker og kunne intervjuet de som en gang levde. Jeg tenker ikke på tilfeldige personer i en valgfri fjern fortid. Nei, jeg ser for meg muligheten å kunne intervjuet mennesker som møtte Jesus. Så hadde vi stilt dem følgende spørsmål: Hva var din rolle i Jesu liv? Her er noen av svarene jeg tror at vi hadde fått festet til opptakeren:

Maria - jeg fødte og fostret Jesus.
Josef – jeg oppdro og beskyttet ham.
Døperen Johannes – jeg døpte Jesus.
Søstrene Marta og Maria – vi tjente og lyttet til ham.
Maria Magdalena – jeg støttet Jesus.
Peter – jeg valgte å følge ham til tross for at jeg sviktet.
Judas – jeg forrådte Jesus.
Kaifas – jeg hatet men fryktet ham også.
Pilatus – jeg dømte denne profeten og mirakelmannen.
Simon fra Kyréne - jeg bar Jesu kors.

Josef fra Arimatea – jeg begravde ham.

Uansett hvem vi hadde snakket med av de som møtte ham, så ville neppe noen trukket på skuldrene og forholdt seg likegyldig til Jesus. Enten så elsket, respekterte og fulgte man Menneskesønnen, eller så ønsket man seg Jesus bort og vekk fra de levendes land.

«Pontius Pilatus sier til folket: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? De sier alle: Korsfest ham!» (Matteus 27,22)

Gud Fader skal på dommens dag spørre hver enkelt av oss: Hva gjorde du med min Sønn Jesus Kristus? Hva har du da tenkt å svare?

TRV 221

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding