Gi en gave
Sykdom og Guds løfter
CCL/pixabay

Sykdom og Guds løfter

Jeg tror ikke vi skal tenke at Herren har sviktet sine løfter når noen dør av sykdom. Hvis Gud helbreder, så skal vi takke og prise ham for det. Hvis han ikke helbreder, så skal vi ikke bebreide oss selv for «for lite tro», eller tenke at Herren ikke er til å stole på.
 

Alle vil vi flere ganger i livet oppleve å bli syke. Alt fra lett forkjølelse til kroniske sykdommer vil ramme mange av oss i større eller mindre grad. Noen vil også oppleve det triste at noen som står dem nær dør av kreft eller annen alvorlig sykdom. Sykdom er slik sett både noe allment, men samtidig et vanskelig, sårt og livsaktuelt tema å ta opp.

Når vi leser i de fire evangeliene i Det nye testamentet, ser vi at Jesus ofte helbredet syke mennesker. Ja, alle som kom til Jesus med bønn om å bli friske ble helbredet. Han viste ingen fra seg. Jesu undergjerninger viser oss en Gud som både kan og vil helbrede. Når vi leser Paulus sine brev, så skriver han både om sin egen sykdom, men også om medarbeidere som var syke. Noen ble friske, mens Paulus selv hadde sine kroppslige svakheter kan ikke ble kvitt. (2.Kor.12,7-10).

Så, hvordan skal vi som kristne tenke om dette med sykdom og helbredelse? Dette er et stort og viktig bibelsk tema. Jeg vil her dele noen tanker om dette ut fra et brev jeg fikk tilsendt. En mann sendte et brev hvor han fortalte at hans kone nylig var død. Han hadde lest ordet i Jesaja 53,5 hvor det står: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Så skriver mannen i brevet: «Jeg gikk på dette ordet fra Bibelen, uten en minste tegn til tvil. Herren kommer aldri for sent. Men Gud tok min kone med seg inn i døden. Hva er så tilbake når Herren svikter sine løfter?»

Mannen satt igjen med en følelse og opplevelse av at Gud hadde sviktet ham, sviktet sine egne løfter om at vi ved Jesu sår har fått legedom, helbredelse. Denne følelsen kan flere kristne få i møte med sykdom som ikke blir helbredet og til slutt fører til døden. Håpet er levende til stede om at Herren skal helbrede sykdom og at vi ikke skal dø men leve videre. Så blir ikke alltid håpet og bønnene innfridde. Noen vi er glade i dør. Har da Gud sviktet sine løfter?

Skal verset fra Jesaja 53,5 forstås slik at alle kan og skal bli helbredet for sine sykdommer på grunn av Jesu soningsdød på korset? På korset tok Gud i Jesus et oppgjør med synd og ondskap i verden. Synd fører til skyld, noe som må sones. Sykdom derimot bærer ikke med seg noen skyld. Sykdom trengs ikke sones. Jeg tror verset i Jesaja 53,5 handler om soning av synd, og at «ved hans sår har vi fått legedom/helbredelse» er et billedspråk på nettopp dette. Samtidig leser vi i Mattues 8,17 at verset også brukes om sykdom og helbredelse når Jesus helbreder Peter sin svigermor.

Det vil alltid være en automatikk i at den som ber om tilgivelse fra synder får det på grunn av Jesu korsdød. Samtidig viser erfaringen og livet oss at det ikke er samme automatikk at alle syke som ber om helbredelse vil bli friske. Også kristne dør med og av sykdom. Hvorfor Herren ikke alltid helbreder, selv om vi ber og tror på under, det er ikke like enkelt å svare på.

Jeg tror ikke vi skal tenke at Herren har sviktet sine løfter når noen syke dør. Hvis Gud helbreder, så skal vi takke og prise ham for det. Hvis han ikke helbreder, så skal vi ikke bebreide oss selv for «for lite tro», eller tenke at Herren ikke er til å stole på. Herrens veier er uransakelige, og han handler ikke alltid slik vi skulle ønske. Samtidig har han full kontroll. Derfor skal vi tenke at den som dør på grunn av sykdom nå er med Herren, hvis den syke bekjente seg til ham her på jorden.

Jeg takket enkemannen som sendte meg brevet for at han delte litt av sin smerte med andre. Nå er det tid for å sørge og rope ut sine «hvorfor?» til Herren. Så kan både han og andre som opplever å miste noen i sykdom leve i vissheten om at de ikke er forlatt av Herren, at Gud ikke gjorde dette for å straffe noen. Vi kan våge å tro at Gud fortsatt er trofast selv om vi ikke opplever helbredelse. Samtidig skal vi være frimodige å be om helbredelse og ikke gi opp. Jesus kan fortsatt gjøre under og helbrede.

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

BB 027

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding