Gi en gave
Forvandlet hjerte - det vil høres
pixabay

Forvandlet hjerte - det vil høres

Hvordan ordlegger du deg når du skal fortelle verdens frelser at du er begeistret for han? Vi leter litt etter ord. Først må jeg tenke meg litt om. Hva skal jeg si til Jesus? Kan du si «Jesus, jeg elsker deg!»? Vanskelig? Uvant? Kanskje litt klissete? Litt banalt? Tilbedelsen fødes i et tilgitt hjerte. Ordene og takken finner så veien ut av munnen fra en tilgitt synder.
Svein Anton Hansen, 1 august 2017

Under Sørlandssommer på Drottningborg i Grimstad holdt jeg bibeltimer under hovedtema "Forvandling".

Følgende bibeltime har overskriften "Forvandlede liv - det vil høres!
Lydfilen ble skadet, så derfor legger jeg ut manuset. Last ned bilder til talen. 

Hvordan ordlegger vi oss?

Hvis du skal si én setning til et menneske du er begeistret for, hva vil du da si?
Kanskje du sier noe liknende som: «Jeg liker deg» eller «jeg setter pris på deg.»

- Hva om denne personen er kona/ mannen din, hva vil du da si?
Kanskje du sier: «Jeg elsker deg!» eller «meg og deg!» Jeg håper ikke vi sier som mannen som sa til kona: «Jeg sa jeg var glad i deg da vi giftet oss, jeg skal si ifra når jeg har ombestemt meg.»

- Hva om denne ektefellen er Jesus Kristus, han som i Bibelen kalles brudgommen. Hva vil du da si?
Hvordan ordlegger du deg når du skal fortelle verdens frelser at du er begeistret for han?
Kanskje du sier noe liknende som: «Halleluja» eller et mer forsiktig «å du, å du!» Vi leter litt etter ord. Først må jeg tenke meg litt om. Hva skal jeg si til Jesus?
Kan du si «Jesus, jeg elsker deg!» Vanskelig? Uvant? Kanskje litt klissete? Litt banalt?

 

Jesus og Peter (Johannes 21,15-17)
Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine!

Jesus utfordret Peter til å sette ord på sitt forhold til ham. Peter svarte med å si «Jeg elsker deg Jesus!» Peter satte ord på følelsene sine.


Å elske Jesus – også en følelse

Kristen tro bygger ikke på følelser, men kristen tro uttrykker følelser. Jesus er vår brudgom. Som kristen har jeg et tett forhold til ham. Jeg ønsker ikke å havne i et «følelsesløst ekteskap» i mitt forhold til Jesus.

Et følelsesløst ekteskap:
- vi tar hverandre for gitt
- ordene forsvinner
- blikket forsvinner
- hjertene dør. Jesus snakker om «harde hjerter» (Markus 10,5). Det må være et følelsesløst hjerte som ikke lenger banker for ektefellen. Et følelsesløst ekteskap ender i et «fornuftsekteskap»


Ord – hjerte – følelser

«Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.» (Markus 7,6). Dette sa Jesus om fariseerne. Fariseernes problem var at det ikke var samsvar mellom ord og hjerte. I det ytre tilbad de Gud, men tilbedelsen kom ikke fra et hjerte som elsket Gud. Tilbedelsen må først fødes i hjertet. For Gud ser til hjertet mer enn til ordene. Samtidig uttrykker ordene hva hjertet føler.

Når jeg tilber forteller jeg Jesus hvor stor pris jeg setter på ham. Når jeg tilber kan jeg bruke ordene: «Jeg elsker deg Jesus». Det finnes mange gode lovsanger hvor jeg kan legge mitt hjerte inn i ordene «Jeg elsker deg Jesus.»

Den eller det vi er opptatt av, det snakker vi om. Det hjertet er fylt av flyter ut av munnen (Lukas 6,45). Det kan være ord om ektefelle, barn, jobben, hytta, menigheten, fotballaget m.m. Men Jesus da? Flyter det ut mange gode ord om ham fra munnen min? Hvor om å gjøre er det for meg å snakke om Jesus, vitne om ham og tilbe ham?

«Inntrykk som ikke får uttrykk skaper opptrykk eller nedtrykk.»
Denne setning brukes gjerne innen psykologien/ psykiatrien for å si noe om hva som skjer i et menneske som ikke får bearbeidet sterke sanseinntrykk. Opplevelser holdes inne og tilbake. Det fører ofte til at menn trykker det ubearbeidede ned i magen, mens kvinner har en tendens til å trykke det opp i hodet, får hodepine.

Dette kan også fort skje i overført betydning når det gjelder inntrykk vi har fått hos Jesus. Hvis vi ikke får uttrykk for dem gjennom tilbedelse og vitnebyrd, så kan vi lett prøve å gjemme det vi har sett hos Gud (nedtrykk) eller vi teoretiserer kristentroen (opptrykk). Så sitter vi igjen med en kristentro vi ikke lenger er stolt av og som har blitt som et regnestykke en skal få til å gå opp.

Stillhet blir resultatet av «opptrykk» eller «nedtrykk». Ikke bare tier vi stille overfor andre om ham vi tror på. Vi blir også så stille overfor Gud.
Noen kristne kan si eller tenke: «Ja men, jeg er ikke så flink med ord. Jeg er dårlig til å ordlegge meg.» Men, det er ikke et foredrag Gud vil ha fra deg, bare noen enkle ord om at du setter pris på ham, at du er glad for hva han har gjort for deg, at du elsker ham. Er det så vanskelig å si: «Jesus, jeg elsker deg!»?


Å skape et begeistret Jesus-hjerte?

Målet for en kristen må være å ha et hjerte som mener og en munn som sier «Jeg elsker deg Jesus!» Et slikt forvandlet hjerte skapes når jeg opplever at Jesus har tilgitt meg mine synder.

«Derfor sier jeg deg: Hennes (synderinnen) mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den (fariseer Simon) som får lite tilgitt, elsker lite.» (Lukas 7,47)

Det høres og merkes når en person har fått mye tilgitt. Kanskje høres det ikke i det hele tatt når en liten synder i menneskers øyne har fått sine små synder tilgitt? Synderinnen elsket Jesus mye fordi hun selv hadde fått tilgitt mye.

Det handler om å se at «kjærlighet» ikke er noe jeg har og skal gi Gud, men noe Gud har gitt meg. Det handler om å se at grunnen til at jeg elsker ikke er at jeg er så åndelig, men at Gud først elsket meg.

 «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1.Johannes 4,10).
«Vi elsker fordi Han elsket oss først.» (1.Johannes 4,19)

«Først» er et viktig og avgjørende ord. Før jeg kan elske Gud, så må jeg først se og oppleve at Han har utvalgt, skapt og gitt sitt liv for meg. Gud gav først. Han elsket ved først å sende Jesus til soning for mine synder.

I Bibelen staves «å elske» med «å gi». «Kjærlighet» staves «offer». Alle religioner taler om «kjærlighet», men ikke om hva det kostet deres gud(er) å elske.
I kristendommen møter vi en Gud som ofrer sin egen Sønn, en Gud som gir det eneste og beste Han har. Dette er ukjent i andre religioner.

At en gud er villig til selv å lide og ta straffen for all ondskap, virker totalt fremmed og uforståelig for alle mennesker, også for en kristen. Dette kan vi ikke tenke ut av oss selv. Vi kan ikke egentlig forstå det, men vi tror det. Derfor er vi frelst ikke ved å skjønne det, men ved enkelt å tro det. Egentlig ikke bare ved å tro det heller, men ved å tro at det var «for meg», for min ondskap, for min likegyldighet, for min synd. «Evangeliet» staves i Bibelen «for meg.»

Derfor vil jeg si at jeg elsker deg Jesus, fordi du først elsket meg så høyt at du gav ditt liv for en synder som meg. Derfor vil jeg tilbe deg Jesus og si det slik at du og gjerne andre også hører det.

Da har ordene som kommer ut av munnen min først vært innom hjertet og hodet. Jeg mener det jeg sier, og jeg legger meg selv bak ordene når jeg sier «Jeg elsker deg Jesus.»

BB 014

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding