Gi en gave
Kraften fra Tesla og Herren Gud
pixabay

Kraften fra Tesla og Herren Gud

Mange kaller han «mannen som oppfant det tyvende århundret».

Oppfinneren, ingeniøren og fysikeren Nikolai Tesla skrev seg inn i verdenshistorien med sine mange revolusjonerende bidrag innen elektrisitet og magnetisme mot slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet.  Flere av hans patenter og teoretiske arbeider har dannet grunnlag for moderne vekselstrømsteknikk. Nyere biografier har døpt Tesla «mannen som oppfant det tyvende århundret». 

En av hans oppfinnelser kalles Teslaspolen. Den omformer likestrøm til høyfrekvent vekselstrøm ved hjelp av gnister. Elektrisk spenning måler vi i volt. I huset ditt har du innlagt 220 volt. Den elektriske stol som brukes til dødsstraff i USA, gir 2000 volt spenning. En teslaspole produserer et sted mellom en halv til en million volt. Strømmen fra en teslaspole bør jeg definitivt holde meg på lang avstand fra.

I en TV-serie kalt «Med livet som innsats» lar en norsk fysiker seg utsette for strømmen og spenningen fra en slik teslaspole. Fysikeren vil vise at elektrisitet tar minste motstands vei, at metall leder bedre enn kjøtt og blod. Fysikeren tar på seg en heldekkende metallkledning, neste lik den ridderne brukte i Middelalderen. Så stiller han seg under teslaspolen, og strømmen blir skrudd på. Vi ser de elektriske gnistene komme ut av spolen, avledes på utsiden av metalldrakten for så å gå ned i jorden. Vi ser et spektakulært syn når nærmere en million volt ledes på utsiden av fysikeren i stedet for å gå inn i kroppen og gjennom hjertet. Han er kun få centimetere fra døden, men metalldrakten blir redningen. 
En teslaspole kan ikke skape liv, men Herren Gud, himmelens og jordens skaper har nok energi til å skape et helt univers. Vi leser i Bibelen at Gud er hellig. Han er annerledes enn oss syndige mennesker. Han har skaperkraft. Vi derimot bruker ofte den kraften vi har til å ødelegge for hverandre. 

Moses hadde ført israelsfolket ut av Egypt og inn i ørkenen. En dag hadde Moses og Gud en prat. Moses dristet seg til å spørre om han kunne få se Guds herlighet og ansikt. Da svarte Gud: «Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve.» (2.Mos. 33,20). I stedet fikk Moses se Gud bakfra. Hadde de møttes ansikt til ansikt, ville kraften som gikk ut av Guds ansikt ha tatt livet av Moses.

I personen Jesus Kristus møter vi Gud. Jesus fra Nasareth møtte mennesker ansikt til ansikt. I stedet for å dø fikk mennesker liv av å se og høre Jesu ord. I Jesus ble Guds hellige kraft omformet til en energi mennesker kunne leve med. Strømmen vi har i huset vårt er den samme strømmen som går gjennom høyspentkablene. Men strømmen har fått en spenning vi kan leve med og ikke dø av. 

På Langfredag, på korset ser vi Guds energi utfolde seg. Gud lar kraften fra sin hellighet fortære og gjøre ende på syndens skyld og makt. Den treffer Jesus med full kraft der han henger på korset. Det var verken jødene eller romerne som tok livet av Jesus. Det gjorde Gud. Hans kraft gjorde ende på synden som Jesus bar. Så har korset blitt lynavlederen som berger meg for kraften fra Guds hellighet.

Metalldrakten reddet livet til fysikeren som stilte seg under teslaspolen. Uten den ville han dødd av kraften fra en million volt. Jesu kors dekker livet mitt når Gud i sin kraft gjør ende på synden. 

I Jesaja 53,5 leser vi en profeti om Jesu død på korset: «Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Guds dømmende kraft gikk gjennom Jesus på korset. Guds frelsende kraft går ut fra korset til mennesker i dag.

TRV 012

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding