Gi en gave
Verdifull leire
Pixabay/CCL

Verdifull leire

Vi er som den verdiløse leire, det som får sin verdi av pottemakeren. Gud ser gull i leirklumpen.
Svein Anton Hansen, publ. 19.sept. -22

Hvor mye ville du betalt for 1 kg gull? Hvor mye ville du betalt for 1 kg leire? Om vekten er lik, så er verdien definitiv ulik. Gull må vel noe av det mest verdifulle vi kan tenke oss. Men, hvilken verdi ser du i en leirklump?

Bibelen har en historie om en pottemaker som lager pyntegjenstander og bruksgjenstander av leire. Gud har noe viktig han vil fortelle profeten Jeremia. Derfor bruker Gud en pottemakers arbeid for å lære Jeremia noe om hvordan han behandler sine barn.
«Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven.» (Jeremia 18,2-3)

Før pottemakeren starter på sitt dreiearbeid, må han finne leire. Noe så simpelt og verdiløst som leire må til for å lage de flotteste gjenstander. Tenk, Gud søker leire, ikke gull og diamanter. Hvem er jeg? Hva er jeg verdt? Mennesket, vi er som den verdiløse leiren.

Ofte kan vi bli veldig opptatte av hvordan andre ser på oss, mye mer enn vi er villige til å innrømme. Det handler om aksept og selvbilde. Dette gjelder ikke bare hvordan andre ser på meg, men også hvordan jeg selv betrakter min person, mitt liv.

Skal tro hvordan Jesus er på meg? Hva tenker han? Jesus sier at det ikke er de friske som trenger lege, men de som har ondt, at han ikke er kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. (Markus 2,17)                  

Gud søker leire, de svake, de som har det vondt, syndere. Ja, Gud ser gull i leirklumpen. Han søker syndere som deg og meg. Vi er som den verdiløse leire, det som får sin verdi av pottemakeren.

Hvem er vi som enkeltkristne og som menighet? Gud søker ikke det «perfekte» menneske. I stedet kan vi få være «ekte», få være oss selv. Selv oppsøker vi ikke glattpolerte vellykkede mennesker. I stedet tiltrekkes vi av ekte og åpne mennesker som er ærlige om livet. Er jeg og oppleves jeg ydmyk og ekte? Det er den ydmyke Gud kan forme. Gud søker verdiløs leire som han kan gjøre verdifull.

TRV 148

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding