Gi en gave
Matteus 25,21

Matteus 25,21

"Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!"

Hvem av oss ønsker ikke å få høre dette av Jesus?! Det ble sagt i en lignelse til en som fikk verdier tilsvarende cirka 80 årslønner. Det er ikke akkurat småtterier. Men det kan ofte føles smått det vi gjør. Eller vi vet ikke helt hva Gud vil vi skal gjøre. Det trengs av og til en forberedelsestid, og det trengs kanskje øvelse. Men uansett hvilken situasjon vi er i, så er vi blitt gitt noe som Gud vil at vi skal forvalte. Poenget i lignelsen er ikke hvor mye eller lite vi blir gitt, men hva vi gjør med det vi har fått!

 

Og et godt tips er alltid å starte med det vi har. Moses hadde en stav (2. Mos. 4, 2) og en fattig enke hadde ei krukke olje (2. Kong. 4, 2). Men med disse enkle midlene gjorde Gud mirakler! Så la oss ikke sammenligne oss med andre, men fokusere på hva vi kan gjøre med det vi allerede har. Så vil Gud gjøre resten!

av Eli Fuglestad

TFT305

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding