Gi en gave
Markus 6, 12.13

Markus 6, 12.13

Dagens bibelvers står i Markus 6 vers 12 og 13: "Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem."

Et viktig vers i denne sammenhengen, er v.7. Der står det: "Han kalte de tolv til seg og sendte dem ut, to og to, og gav dem makt over de urene ånder." Når disiplene gjorde det som dagens vers beskriver, så var det fordi Jesus hadde sendt dem ut med myndigheten de trengte!  

Også vi blir sendt ut for å gjøre noe for Jesus. Et generelt oppdrag er å fortelle andre om Jesus på ulikt vis og å gjøre godt mot andre. Å ta seg av sin egen familie er et oppdrag. Å leve blant venner, naboer og kollegaer, som Jesu lys, er også et oppdrag. Men vi skal huske på, som det står i 2. Korinterne 10, at "vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud." (v. 3-4). 

Vi kan også få spesielle oppdrag. Hvem er du utsendt til? Jesus gir både oppdrag og nødvendig utrustning! 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Send oss en melding