Gi en gave

Tanzania

Målgruppe: Swahilitalende kvinner i Tanzania og på Zanzibar og Pemba

Folketall: Ca 56 millioner, derav 1,3 millioner på Zanzibar og ca. 500 000 på Pemba.

Partner: TWR

Prosjektperiode: 2023-2025

Årlig støtte: 350 000 kroner.

 

Norea startet kvinnearbeidet Håpets Kvinner i Tanzania i 2010, og vi kan se tilbake på mange år hvor radioprogrammer, bønn og praktisk omsorg har hatt en enorm betydning for mange kvinner. Rett over halvparten av Tanzanias befolkning på 56 millioner regnes som kristne. Norea retter sitt arbeid i Tanzania - som ellers - inn mot unådde folkegrupper. Det er fortsatt områder i Tanzania som er unådd med evangeliet. Vi har derfor et særlig fokus på den muslimske øya Zanzibar, hvor det er mindre enn 2% kristne. Vi har også startet opp et nytt prosjekt på øya Pemba, der evangeliet fortsatt ikke er kjent.

Radioprogrammet Håpets Kvinner forteller jenter og kvinner at de er høyt elsket av Gud, i et samfunn hvor de ofte regnes som mindreverdige. I tillegg til bibelsk opplæring og undervisning, fokuserer hvert program på undervisning om fysisk og psykisk helse, ernæring, hygiene og forholdet til andre mennesker. Programmet styrker de kristne og skaper enhet blant dem, noe som er særlig avgjørende på Zanzibar, hvor ganske få er kristne. Selv om programmene er laget primært for kvinner, er det også mange menn som lytter til sendingene.

Pudensianas vitnesbyrd
Fra mann i Tanzania:
–Jeg oppmuntrer kona mi til å aldri gå glipp av et radioprogram!
Fra mann i Tanzania:
Fra mann i Tanzania:
–Jeg oppmuntrer kona mi til å aldri gå glipp av et radioprogram!

– Jeg vil takke dere for det gode programmet "Håpets kvinner", som dere sender hver uke. Selv om mye av undervisningen er rettet mot kvinner, liker jeg å følge med. Jeg oppmuntrer kona mi til å aldri gå glipp av et radioprogram!

Bønn for Tanzania:

Gode Far, vi ber om velsignelse over arbeidet i Tanzania og på Zanzibar. Styrk dem som allerede tror på deg, og kall nye mennesker til tro. Vi ber deg særlig for de kristne på Zanzibar, hvor det er svært krevende å leve som kristen, og vi ber om at vi må nå inn til nye mennesker med evangeliet på øya. Takk for at vi har gode redskaper vi kan bruke til å forkynne Ordet i dette området.

Aktuelt fra prosjektet
Lytter Pemba:
– Hvis ikke dette programmet hadde nådd meg, ville jeg ha vært fortapt!
Les mer
Radioprogrammene er som en...
Programmene gir trøst, styrke og en urokkelig tro for lyttere i nød.
Les mer
Håpets Kvinner på Zanzibar
På denne muslimske øya i Det indiske hav, forteller kristne radioprogram viktige sannheter.
Les mer
-I dag lever jeg med håp
Den dagen jeg fikk Hiv-diagnosen ble jeg fryktelig redd og engstelig.
Les mer
Anna fra Tanzania
-Jeg har et spørsmål til deg. Programmene deres er veldig bra.
Les mer
Catherine fra Zanzibar ble en...
Catherine fra Zanzibar opplevde å bli gravid når hun var 16 år, og moren ville ikke ha mer med henne å gjøre. Som voksen fikk Catherine hjelp...
Les mer

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding