Tanzania

Norea støtter radioprogrammer og animasjonsfilmer i Tanzania for å nå ut med evangeliet til de som ennå ikke har hørt om Jesus.

Norea i Tazania

Rett over halvparten av Tanzanias befolkning på 56 millioner regnes som kristne. 11% av disse er evangeliske kristne.

Norea retter sitt arbeid i Tanzania - som ellers - inn mot unådde folkegrupper, som for eksempel folket som lever på øygruppen Zanzibar, som er en del av Tanzania.
På Zanzibar er så og si alle muslimer. Norea driver et strategisk radioarbeid rettet spesielt mot kvinner, og vi er også engasjert i bønnearbeid. 

Radioprogrammet Håpets kvinner forteller jenter og kvinner at de er høyt elsket av Gud, i et samfunn hvor de ofte regnes som mindreverdige.
Det er også menn som lytter til sendingene. Programmet styrker de kristne og skaper enhet blant dem, noe som er særlig avgjørende på Zanzibar.

Norea støtter også et annet prosjekt i Tanzania som retter seg mot muslimske folkegrupper, Arven etter Adam. Dette er fem animasjonsfilmer med sentrale bibelfortellinger, som fokuserer på hva synd og tilgivelse er. Filmene lages i første omgang på engelsk og swahili, og siden vil den bli oversatt også til andre språk. Neders på siden ligger en versjon av Arven etter Adam som du kan ta en titt på. Den er på Swahili, men er tekstet til norsk. 

 

Bønn for Tanzania:

Gode Far, vi ber om velsignelse over arbeidet i Tanzania og på Zanzibar. Styrk dem som allerede tror på deg, og kall nye mennesker til tro. Vi ber deg særlig for de kristne på Zanzibar, hvor det er svært krevende å leve som kristen, og vi om at vi må få nå inn til nye mennesker med evangeliet på øya. Takk for at vi har gode redskaper vi kan bruke til å forkynne Ordet i dette området. Vi ber deg om at animasjonsserien "Arven etter Adam" skal fortelle mange barn i Øst-Afrika om deg.

 

 

Fra kvinne i Tanzania:
–Jeg ble med i en Håpets kvinner-bønnegruppe, og livet mitt er forandret!
Fra kvinne i Tanzania:
Fra kvinne i Tanzania:
–Jeg ble med i en Håpets kvinner-bønnegruppe, og livet mitt er forandret!

– Jeg vil takke Gud for hans godhet. Jeg ble med i en Håpets kvinner-bønnegruppe, og livet mitt er forandret. Min mann har gjennom bønn blitt en kjærlig mann, som kommer hjem hver dag etter jobb. Før hatet han meg, og traff andre kvinner. Nå viser han stor omsorg for oss i familien.

Aktuelt fra prosjektet
Et møte med en giver
- Jeg kjente med en gang jeg fikk dem: Disse pengene var gitt meg for at jeg skulle forvalte dem. De var ikke mine, ikke egentlig. Ordene kommer...
Les mer
-Pengene var ikke mine
-Jeg kjente med en gang jeg fikk dem: Disse pengene var gitt meg for at jeg skulle forvalte dem.
Les mer
– Vi ber om et nytt mirakel
– Den eneste følelsen jeg husker fra denne vonde tiden, er depresjon og tristhet. Det er ikke lett å være barnløs i min kultur, dessverre....
Les mer