Gi en gave
-I dag lever jeg med håp

-I dag lever jeg med håp

Den dagen jeg fikk Hiv-diagnosen ble jeg fryktelig redd og engstelig.

Jeg følte jeg ikke hadde noe rett til å leve lenger og ventet bare på å dø. Jeg opplevde til og med å miste jobben fordi jeg hadde fått sykdommen. Men, jeg fikk medisiner og mer kunnskap. I dag lever jeg med håp.

Jeg er glad for at jeg nå kan takle alle de utfordringene jeg møter med en ny styrke. Jeg er takknemlig for at jeg kommer nærmere Gud gjennom fellesskap med andre kvinner. Håpets Kvinner-programmene har hjulpet meg mye, Jeg han si at livet mitt gikk fra vondt til godt på grunn av disse programmene. I dag er jeg lykkelig. Jeg er gift og har en nydelig, frisk datter. Jeg er til og med trygg på å undervise og hjelpe andre kvinner som går igjennom det samme som meg på grunn av HIV og AIDS. Jeg forteller dem at de skal tro på Jesus og stole på Ham. Livet er ikke uten håp. Nei, Gud har en plan for dem.

Må Gud velsigne alle dere som gjør det mulig å gi oss disse programmene.

Se videoen her:

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding