Gi en gave
Virus versus blodet
Pixabay/CCL

Virus versus blodet

Mens nyhetene om coronaviruset roper til oss om sykdom og død, så taler Jesu blod om forsoning med Gud, håp og nytt liv.
 

En pandemi går over verden, et virus smitter millioner av mennesker. Coronaviruset skaper fortsatt frykt for sykdom og død, samt usikkerhet for dagen i morgen. En liten mikroskopisk organisme klarer å få millioner av mennesker, ja, hele nasjoner i knestående.

Hvor total ulik virkning fra coronaviruset har vel ikke Jesu blod! Mens viruset makter å forårsake frykt og død, klarer Jesu blod, hans død på korset, å skape håp og liv. Coronaviruset når heldigvis kun et begrenset antall mennesker. Kraften i Jesu blod er derimot tilgjengelig for alle mennesker. Mens viruset har en begrenset levetid, så gjelder virkningen av Jesu blod til alle tider. Coronaviruset fører mennesker fra hverandre, fremkaller avstand. Jesu blod derimot skaper nærhet og fellesskap, først med Gud, deretter med andre troende. I Jesu blod finner jeg en nådig Gud og jeg forenes med kristne brødre og søstre.

I Hebreerbrevet sammenlignes Jesu blod med Abels blod, han som ble drept av sin bror Kain. Styrken i Jesu blod omtales på følgende måte:
«... det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod.» (Hebr.br.12,24)

Abels blod vitner om misunnelse og mord, synd og skyld. Jesu blod derimot taler om soning og seier over synd.

Mens nyhetene om coronaviruset roper til oss om sykdom og død, så taler Jesu blod om forsoning med Gud, håp og nytt liv. Dette forsoningens blod mottar vi i troen og i nattverden. Jesu blod gjelder for alle, for all tid og for all synd.

TRV 220

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding