Gi en gave
Ute med U
CCL/pixabay

Ute med U

Det skiller bare en bokstav, men du verden for en forskjell den skaper!
Svein Anton Hansen, publ. 27.juni-22

Til daglig går neppe noen av oss og tenker så mye over alfabetet. Ja, vi bruker bokstavene tusenvis av ganger i løpet av en dag, både muntlig og skriftlig. Men, vi gir ikke så mye oppmerksomhet til eller bruker nevneverdig tankekraft på de enkelte bokstavene. En av bokstavene i alfabetet har en egen evne til å snu om på alt fra meninger til følelser. Vet du hvilken? Det er bokstaven «u».

Bare smak på forskjellen på at noe er viktig i stedet for uviktig, rent i stedet for urent. Alle ønsker vi å bli behandlet på en verdig og ikke på en uverdig måte. Vi setter pris på saklige argumenter framfor usaklighet. Fra ektefellen vår forventer vi troskap og ærlighet, ikke utroskap og uærlighet. På TV og i aviser vil vi se, høre og lese sannheten, ikke det som er usant. Noe opplever vi som fint, noe annet som ufint. En kristen søker å leve gudelig, ikke ugudelig.

Slik kan vi fortsette å finne adjektiv og adverb i bøtter og spann, ord som skifter mening og går fra godt til dårlig når vi putter en «u» foran. Det skiller bare en bokstav, men du verden for en forskjell den skaper!

Som enkeltmennesker, og kanskje enda mer som menneskehet, tror vi at det meste i livet kan vi fikse. Vi håper at slagordet «Ingenting er umulig!» kan si noe sant om livene våre. Vel, Bibelen forteller meg at det i alle fall er èn ting jeg ikke kan, èn sak som er totalt umulig for oss mennesker.
Jesus har nettopp fortalt disiplene at «d
et er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Disse Jesu ord skremte disiplene. «Hvem kan da bli frelst?» spør disiplene. «Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» (Matteus 19,24-26)

Vi mennesker kan umulig frelse oss selv til en evighet hos Gud i himmelen. Å fikse på og ordne forholdet til Gud slik at det er i orden, nei, det er umulig for oss. U-en foran denne bruken av ordet «umulig» kan vi aldri selv kvitte oss med. Heldigvis avslutter Jesus med å si: «men for Gud er alt mulig.» Han fjernet u-en på Golgata kors. Han gjorde det umulige mulig da han stod opp fra de døde. Derfor kan vi være trygge på at det er ute med u-en. I Guds virkelighet har alt nå blitt mulig.

TRV 111

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding