Gi en gave
Mørkemann
Svein Anton Hansen

Mørkemann

Hvilket ord mener du er synonymt med «mørkemann»?


Liker du å løse kryssord? Jeg elsker det. Å løse kryssord hjelper meg til å «kvesse hjernen». Og, det trengs nok sikkert. Når du løser kryssord utvides ordforrådet, og språket blir dermed rikere. I et kryssord skal du finne synonym til stikkordet i ruten. Av og til dukker det opp nye stikkord jeg ikke har sett før. Her en dag stod det «mørkemann» i kryssordet. Tja, hva kan det være? - tenkte jeg. I det jeg løste de andre stikkordene, kom ordet til syne som skulle være synonymt med «mørkemann». Det var altså «pietist» som skulle stå i kryssordrutene.

Pietist? Er det slik at pietist og mørkemann er synonymer? Det avhenger nok av hvem du spør. Jeg kan forstå at for mange fremstår det å være pietist likt med det å være mørkemann, når all vekten legges på det du ikke har lov til å gjøre. Pietismen blir gjerne forbundet med moral og forbud mot verdslige forlystelser.

Men spør du meg, så tenker jeg heller i lyse enn i mørke farger når jeg hører ordet «pietist».
Ordet kommer fra latin og betyr «gudfryktighet». Pietismen kjennetegnes ved at tyngdepunktet flyttes fra lære til livet. Det vil si at vekten legges på en personlig fromhet og livsførsel fremfor dogmatisk tilslutning til en bestemt lære. I tillegg var, og forhåpentligvis fortsatt er en pietist opptatt av vekkelse og misjon, men også utdannelse og fattigdomsomsorg. Det personlig gudslivet skulle vise seg i et moralsk godt liv, fokus på Bibel samt det å hjelpe andre mennesker.

Uheldige menneskebud var nok ofte en negativ følge av misforstått pietisme. Men, slik er det vel med alle trosretninger og politiske ideologier, at noe kan oppleves litt for svart-hvitt.

I Titus 2,12 leser vi: «Guds nåde oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er.»

Jeg måtte litt motvillig fylle «pietist» inn i kryssordet for at det skulle gå opp. Den som laget kryssordet mente at «mørkemann» var riktig synonym til «pietist». Men, kaller du meg for pietist, svarer jeg «takk!» For meg er ordet en hedersbetegnelse.

TRV 061

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding