Gi en gave
Den vanskelige nåden
pixabay

Den vanskelige nåden

Noreapastoren har fått inn spørsmål fra en person som synes dette med "nåden" er så vanskelig å forstå.

Spørsmål:

Hei. Jeg tror på Jesus Kristus. Men det er så mye jeg ikke forstår, spesielt dette med nåden. Mange snakker om nåden, men ingen gir forklaring på hvordan vi skal leve i den, ta imot den. Noen bruker uttrykket «nåde på nåde» og lyser av glede, men når jeg stiller spørsmål er det ikke svar å få. Når man er frelst og åndsdøpt, vil man ikke få større trang til å lese i Bibelen da? 
Jeg har ikke lest hele Bibelen ennå, men ønsker å være mer disiplinert. De fleste kristne ser ut til å skjønne mye av det Gud vil lære oss, og alle snakker om at Gud har en plan for vårt liv. Hvor står det i Bibelen? 
Jeg ønsker mer tid på å lære å kjenne Gud min himmelske Far, Herren Jesus Kristus og DHÅ bedre, ha nærmere kontakt. Likeså det med å meditere på Ordet. Er det spesielle ord, vers, kapitler du vil anbefale? 


Svar:

Mange takk for tankene du deler med oss og for spørsmålene du sendte inn.

Nåden?
Du skriver at det er mye du ikke forstår, spesielt dette med nåden. Det tror jeg ikke du er alene om. Nåden er på den ene siden det enkleste og fineste som finnes, men på den andre siden har vi mennesker så vanskelig å forstå nåden, nettopp fordi vi er så vant med å tenke lønn og fortjeneste. Skal jeg få noe, også fra Gud, så må jeg vel gjøre meg fortjent til det? Ja, denne tankegangen ligger så naturlig for oss. Nåden derimot forstår vi syndere oss egentlig ikke på.

Nåden er Guds ufortjente tilgivelse og godhet overfor syndere som fortjener straff for sine ugjerninger. Dette med å ta imot nåden kaller vi for tro. Tro handler om å ha tillit til at Jesu soningsdød på korset er nok for å sette meg i et rett forhold til Herren Gud.

«Nåde på nåde»
Du nevner uttrykket «nåde på nåde» (Joh.1,16). Begrepet kan også oversettes «nåde som følger på nåde». Vi kan tenke på en strand ved havet. Like sikkert som at en bølge følger på neste bølge, er det at nåden kommer igjen og igjen. Nåden stopper ikke. Det er stort at Gud tilgav meg første gang jeg kom til ham med synden min. Enda større er det når han tilgir meg når jeg kommer med samme synd for tiende gang.

Leve i nåden
Så nevner du dette med å leve i nåden, noe som er minst like utfordrende som å ta imot nåden. Det var aldri Guds mening at kristenliv skulle være et slit og ork for å prøve å leve så syndefritt og perfekt som mulig. Guds lov og god og rett. Men selv hvor mye åndsfylte vi kjenner oss, så makter vi ikke å leve etter Guds lov til punkt og prikke. Da Den hellige ånd flyttet inn i våre hjerter, flyttet også nåden med, heldigvis.
Å leve i nåden innebærer at jeg går til Jesus med synden min, behovene mine, takken og tilbedelsen. Å leve i nåden betyr at jeg lever i fred med Gud selv om jeg faller i synd. Vi faller ikke inn og ut av nåden hver gang vi synder og ber om tilgivelse. Nåden er en tilstand vi står i, lever i. Å leve i nåden betyr at jeg ikke trenger frykte at jeg faller bort fra Jesus hver gang jeg synder og glemmer å be om tilgivelse.

Større lyst til å lese i Bibelen
Videre spør du om dette med trang til å lese i Bibelen, om ikke den vil øke jo nærmere vi lever Jesus? Ja, det tror jeg den vil gjøre. Bibelen og Jesus hører sammen også på den måten at mer Jesus fører til mer behov for Bibelen, men også motsatt. Jo nærmere jeg lever Jesus, jo mer ønsker jeg å møte han der han er å finne, i Bibelen. Og jo mer jeg leser i Bibelen, jo mer vil Jesus fylle mitt hode, hjerte, ja, hele livet.

Plan for livet mitt?
Du spør om det står i Bibelen at Gud har en plan for livene våre. Selve uttrykket «Gud har en plan med ditt liv» står ikke i Bibelen. Sangforfatteren Trygve Bjerkrheim skrev en sang med denne tittelen for noen tiår siden. Vi trenger ikke være i tvil om at Gud har en plan for våre liv. Vi skal ikke forstå dette slik at Han har tegnet opp èn plan, èn vei eller èn måte vi bør velge på for at vi skal leve under hans velsignelse. Gud vet vi kommer til å gjøre egne valg i livet, noe vi også skal gjøre. Vi skal øves opp til å dømme hva som er Guds gode plan (Romerne 12,2) for våre liv, og ut fra det ta selvstendige valg. Her gjelder heldigvis også nåden, at trår vi feil, så vil Gud ved Den hellige ånd kalle oss inn på rett spor igjen.

Å leve nær Gud og Ordet
Helt til slutt spør du litt rundt dette med å leve nær Gud, å meditere på Ordet. Du spør om tips til vers og kapitler i Bibelen som er gode å meditere på.
Når vi mediterer på Guds ord, så gjør vi egentlig to saker. For det første lærer vi ordene utenat slik at de setter seg bedre fast i hode og hjerte. For det andre handler å meditere på Ordet også om å leve i bønn om hva det konkrete bibelordet kan betyd for min hverdag. Hva vil Gud si nettopp meg gjennom dette bibelordet?

Jeg vil anbefale deg å bruke Salmene og de fire evangeliene. I Salmenes bok finner du flere salmer du selv kan be og leve deg inn i. Ofte vil vi oppleve å kjenne oss igjen i den situasjonen salmen beskriver. Salmene 1, 23, 32, 51, 73 og 103 har mange kjent nytten av å be og meditere over. I evangeliene finner du mange ord og setninger av Jesus selv. Pugg ordene, stopp opp og be over dem, så vil du merke at de vil leve i deg og påvirke deg.

Av Svein Anton Hansen, Noreapatoren.no
 

OPKL 509

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding