Gi en gave
Pinsedagens slørfjerning
Sixteen Miles Out/Unsplash

Pinsedagens slørfjerning

"På dette fjell skal han fjerne sløret som tilhyller alle folk, dekket som er lagt over alle folkeslag." Jes. 25, 7 

Dette profeterte Jesaja flere hundre år før det skjedde. Og på pinsedag ble det oppfylt! I Apostelgjerningene 2 står det, at "I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle verdens land. Hvordan henger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål?" (v. 6+8). Disiplene hadde fått Helligånden som virket i dem, så de kunne forkynne og forklare evangeliet for folk fra hele verden. Slik ble sløret fjernet. 

Paulus beskriver det også i 2. Kor. 3, 16-18: "Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet (..). Dette skjer ved Herrens Ånd." Slik er det også i dag! Helligånden trengs for at vi skal kunne se Jesus slik Han er og forstå budskapet om Ham - på hjertespråket vårt! Ja, måtte Han fortsette og stadig fjerne sløret, så flere og flere kan få se Ham slik som Han er. Og har vi opplevd det, så skal vi vite at vi er virkelig fri!

Av Eli Fuglestad

TFT597

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding