Gi en gave
Hva Gud krever
Foto: Gift Habeshaw/Unsplash

Hva Gud krever

«Hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» Mika 6, 8 

Minner det egentlig om Kardemomme By-loven? Vær grei og snill, og så kan du leve som du vil. Eller kanskje er det ironisk; Han krever "bare" at vi er perfekte. Verset er et svar på et spørsmål om hva de skulle ofre til Herren, (v. 6-7). Var det kalver, sauer, olje, deres førstefødte..? Verset er en gjentagelse av oppsummeringen av loven slik som det står i 5. Mos: Frykt Herren, gå på Hans veier, elske og tjene Ham av hjerte og sjel, holde bud og forskrifter - "for at det kan gå deg vel"! (10, 12-13). 

Jesus gjentok at dette budet var det største som alt annet i loven handla om (Matt. 22, 34-40). Og siste kvelden poengterte Han hele 3 ganger, at å elske Ham er å holde Hans bud og ord (Joh. 14, 15+21+23). Mika minner oss om å gjøre det med ydmykhet. Ikke som en stolt fariseer, men som en tilgitt synder. For da går det oss vel (Luk. 18, 9-14). Og hvis du lurer på hva Herren krever av deg i dag, så er det dette: Å gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt sammen med Gud. Det kan vi alle få lov til å gjøre i dag.

av Eli Fuglestad

TFT592

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding