Gi en gave
Vintreets frukt
Unsplash/Aaron Burden

Vintreets frukt

"Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer." Joh. 15, 2 

Mange strever med disse ordene. Oppfatningen er at frukten det er snakk om, er mennesker som blir omvendt på grunn av oss. Men av alle plassene i Nytestamentet hvor det står om frukt er det bare noen få, om noen, som kan tolkes slik. Ellers er det snakk om verdier i oss selv! Foruten Helligåndens frukt i oss, som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse (Gal. 5, 22f), nevne Bibelen også andre frukter som helliggjørelse (Rom. 6, 22), godhet, rettferdighet og sannhet (Ef. 5, 9), rettferd (Fil. 1, 11; Jak. 3, 18) og lepper som priser Hans navn (Hebr. 13, 15). 

 Dette er frukt som svarer til omvendelsen, sier Bibelen (Matt. 3, 8), og som varer (Joh. 15, 16). Bli i fellesskapet med Jesus, ta vare på Hans ord, vær ikke bekymret og hold ut - da vokser frukten (Luk. 8, 13-15; Joh. 15, 5)! Og det første vi kan gjøre i dag, det er jo å be eller å lese i Bibelen og øse ut bekymringer. Og så skal vi vite, at ved å gjøre dette igjen og igjen og igjen, så vokser frukten av seg selv!

av Eli Fuglestad

 

TFT576

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding