Gi en gave
Jesu eksempel
Priscilla Du Preez/Unsplash

Jesu eksempel

"Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene." 1. Joh. 3, 16 

Mener Johannes at vi må dø for å elske andre? Må vi slite oss ut i forsøket på å elske våre kristne søsken? Utfra det greske ordet handler det ikke om å dø, men å gi av sin tid og ressurser. Jesus gjorde det, men Han ble ikke utbrent av det! Hva gjorde Han som vi kan lære av? 

Da Jesus var trøtt, sov Han, forteller Bibelen (Mark. 4, 38). Da Han var tørst, ba Han om noe å drikke (Joh. 4, 6-7). Han trakk seg unna innimellom for alenetid og bønn (Matt. 14, 23). Han prioriterte fellesskap med gode venner, ikke bare tjenesten (Luk. 10, 38; Joh. 11, 5). Når noen ber oss om å gå med éi mil, sa Jesus at vi skal gå med to mil, ikke ti (Matt. 5, 41). Likt som i prinsippet med givertjeneste, er det ikke meningen at vi til vanlig skal gi mer enn vi evner (2. Kor. 8, 12-14). Det er enkle prinsipper og sunn grensesetting som gir utholdenhet. Så hva ved Jesu liv er det du trenger å lære av i dag? Er det å sove? Er det å få påfyll? Er det alenetid? Eller å være med gode venner? Eller kanskje bare sunn grensesetting?

 

TFT563

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding