Gi en gave
Mer enn vi kan skrive
Sixteen Miles Out/Unsplash

Mer enn vi kan skrive

"Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives." (Joh 21,25)

Med dagens teknologi kunne vi nok klart det. Bare tenk på hvor mye ei lita minnebrikke kan inneholde. Det er likevel ikke poenget. Poenget er å vise at Jesus gjorde mye, mye mer enn det disiplene har valgt å fortelle. Slik er det i dag også. Jesus gjør mye, mye mer enn noen av oss klarer å fortelle, både i verden og i den enkelte av oss.

Men sammen kan vi være med å formidle noe av det, så vi selv og andre kan bli oppmuntra og tro at Jesus er Messias, Guds Sønn (20, 31). La oss lytte etter og lytte til de gode historiene, om mennesker som blir frelst, får hjelp, blir forvandla, helbredet eller møter Jesus i sin hverdag. Da vil vi få se at Jesus er like levende og virkekraftig i dag (Hebr. 4, 12), og bryr seg om den enkelte i smått og stort (Matt. 11, 28), slik som Bibelen forteller! Hva kan du dele med noen i dag, som kan være med å styrke din tro og deres tro?

av Eli Fuglestad

TFT393

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding