Gi en gave
3. Johannes 1, 2
Foto: Joel Muniz/Unsplash

3. Johannes 1, 2

"Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig."

Johannes skriver her at det er mulig å ha det godt åndelig, selv om kroppen ikke er god. Jeg fikk en ahaopplevelse om det da jeg var sjuk. Jeg forstod at jeg kunne skille mellom meg og kroppen min; hver for oss hadde vi gode og dårlige dager. Best var det når vi hadde en god dag på likt!

Men vi mennesker er treenige, vi er ånd, sjel og kropp. Mens Faderen, Sønnen og Helligånden er en treenighet i fullkommen harmoni (Joh. 5, 19; 16, 13-15), så er vår menneskelige treenighet ofte i konflikt eller i utakt med hverandre. Hva kan vi gjøre med det?

Et bibelsk prinsipp er at de sterke skal hjelpe de svake (Rom. 15, 1; Gal. 6, 2). La oss anvende det på oss selv også! La oss styrke hver av delene, både ånd, sjel og kropp, med det som er nødvendig, og dra nytte av den som er sterk – eller sterkere - når de andre er svake. Mist ikke motet, men bli fornyet (2. Kor. 4, 16)! Og så ønsker jeg det samme for deg, at du får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig!

av Eli Fuglestad

TFT306

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding