Gi en gave
GN 019: Barn og flyktninger: Hvordan skal vi forstå traumene?

GN 019: Barn og flyktninger: Hvordan skal vi forstå traumene?

Når et barn med innvandrerbakgrunn oppfører seg frekt og ufordragelig er det lett å tenke lite hyggelige tanker om vedkommende. Men kan det ligge ting bak som vi ikke tar hensyn til i våre vurderinger? Kan det være traumer, usikkerhet og frykt som er grunnen til oppførselen? Hvordan bør vi som medmennesker, og særlig som kristne, ta et spesielt ansvar?

Barneperspektivet er utgangspunktet for de to neste episodene av GN-podden. Gjester er Anne Gro Holthe og Janet Seierestad, som begge har lang erfaring med arbeid blant innvandrere og flyktninger i Norge. De har begge et ekstra stort hjerte for barn med innvandrerbakgrunn.

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding