Fra radiolytter i Japan:

Fra radiolytter i Japan:

Jeg fikk høre at Jesus døde på korset og sonet alle synder! For en fantastisk kjærlighet!

Fram til nå har jeg kjent på frykt og usikkerhet, og trodde at jeg måtte bli et godt menneske og gjøre gode ting...Så fikk jeg høre at Jesus døde på korset og sonet alle synder! For en fantastisk kjærlighet!