Gi en gave

Kristen-TV i Tyrkia

Målgruppe: Tyrkisktalende i Tyrkia og Europa/Sentral-Asia.

Folketall: 82 millioner i Tyrkia.

Status: 0.008 % evangelisk kristne

Partner: SAT 7

SAT-7 Türk er den første og eneste kristne kanalen på den statskontrollerte satellitten Türksat. 50 millioner mennesker som er bosatt i Tyrkia benytter regelmessig denne satellitten, i tillegg til mange tyrkisktalende innbyggere i Europa og Sentral-Asia. Denne kanalen er en fantastisk mulighet for kristne i Tyrkia å vise Guds kjærlighet til sine landsmenn.

Kanalen tilbyr programmer for både barn, ungdom og voksne, og har egne programmer for kvinner. Kanalen har siden starten i 2006 vært en viktig kristen røst i et land hvor den vesle minoriteten av troende kan synes det er vanskelig å dele sin tro. 

Norea støtter særlig programmer som retter seg mot kvinner, barn og unådde i Tyrkia samt i Midtøsten og Nord-Afrika generelt. I boksene over kan du lese om disse satsningsområdene.

Under kan du se en video om kristendommens historie i Tyrkia

Tyrkias plass i kristen historie

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding