Gi en gave
Illustrasjonsfoto

Barneprogrammer SAT-7

Prosjekt: Barn og unge

Målgruppe: Unådde i Midtøsten og Nord-Afrika

Folketall: 380 millioner

Partner: SAT-7

Prosjektperiode: 2021-2025

Årlig støtte: 550 000 NOK (dekker støtte til prosjekter i SAT-7 Türk, SAT-7 PARS og SAT-7 Arabic).

Dette prosjektet retter seg mot den yngre delen av befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika,
og har fokus på barn og unges mentale, fysiske og åndelige helse. «Investering i den neste
generasjonen» er en undertittel på dette prosjektet.

Målet er å gi barn og unge, både jenter og gutter, trygghet i sin kristne tro og gi dem frimodighet
til å være positive bidragsytere til en endring i sin sosiale og kulturelle kontekst. Vår drøm er at
barn og unge i regionen skal få høre evangeliet og finne styrke og mot gjennom Guds kjærlighet til dem,
på samme tid som de får hjelp både på det mentale og det fysiske plan i livet. Noen av TV-programmene
vi støtter gir også hjelp til foreldre som ønsker å oppdra barna sine til en trygg kristen tro.

Alt vi gjør i dette prosjektet skjer i en sammenheng preget av isolasjon, forfølgelse, sensur og andre
faktorer som er en del av dagliglivet i Midtøsten og Nord-Afrika.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding