Gi en gave

Timoteus-prosjektet

Målgruppe: Nordkoreanske flyktninger i naboland

Folketall: 25,5 millioner (totalt i Nord-Korea)

Partner: TWR

Prosjektperiode: 2023-2025

Årlig støtte: 300 000 kroner

Dette prosjektet retter seg mot nordkoreanske flyktninger i to av Nord-Koreas naboland. Kristne sør-koreanere besøker disse flyktningene med mat og gaver. Dette er til stor oppmuntring for flyktningen. De har ofte vært borte fra familien i hjemlandet i flere år. Etter et godt måltid med koreansk mat gir våre team praktiske råd om livet som venter dem når de kommer til Sør-Korea. Når flyktningene lurer på hvorfor teamet vårt vil hjelpe dem, får de anledning til å vitne om Gud. Mange ønsker å lære mer om den kristne tro. Gjennom bibelkurs via internett kan våre team regelmessig være i kontakt med flyktningene. TWR/Norea sitt bidrag går primært på teknisk support på de digitale ressursene, og innholdsproduksjon og distribusjon av mediespillere. Musikk, samtaleprogrammer og grunnleggende bibelundervisning er en effektiv måte å nå målgruppen på. De som viser interesse for åndelige spørsmål, kan på denne måten få den nødvendige oppfølgingen digitalt. Av planlagte digitale aktiviteter er søndagsmøter, bønnemøte onsdag, daglig 10-minutters andakt på lydfiler, disippelgjøringskurs for enkelte utvalgte flyktninger og sjelesorg. I tillegg vil teamet ha fysiske møter med den enkelte så langt det lar seg gjøre.

Flyktningene følges tett opp inntil de har kommet i permanent sikkerhet, og de som ønsker det settes i kontakt med lokale myndigheter.

 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding