Illustrasjonsfoto

Håpets kvinner Japan

Målgruppe: Japanske kvinner

Folketall: 127 millioner

Status: 0,58 % evangelisk kristne

Partner: TWR

Prosjektperiode: 2020- 2022

Årlig støtte: 400 000 kroner

Dette er et klassisk «Håpets kvinner» - prosjekt som retter seg mot japanske kvinners åndelige og sosiale behov. Les mer om Håpets kvinner generelt her. Potensielt sett kan prosjektet nå hele 30 millioner kvinner. TWR engasjerte seg sterkt i Japan etter tsunamien i 2012, og undersøkelser har vist at mange kvinner føler seg undertrykket og sett ned på av menn. Mange trenger både åndelig og fysisk helbredelse.