Illustrasjonsfoto

Håpets kvinner Japan

Målgruppe: Japanske kvinner

Folketall: 127 millioner

Status: 0,58 % evangelisk kristne

Partner: TWR

Prosjektperiode: 2020- 2022

Årlig støtte: 400 000 kroner

Dette er et klassisk «Håpets kvinner» - prosjekt som retter seg både mot kvinners åndelige og sosiale behov i det japanske samfunn. Les mer om Håpets kvinner generelt her. Potensielt sett kan prosjektet nå 30 millioner kvinner. TWR engasjerte seg i Japan etter tsunamien i 2012, og research har vist at mange kvinner føler seg undertrykket og sett ned på av menn. Mange trenger både åndelig og fysisk helbredelse.