Gi en gave

Bønn om kjærlighet

Barmhjertige Herre, du som har skapt hele menneskeslekten av ett blod og har forløst alle med en løsepenge, la meg aldri forherde mitt hjerte mot et eneste menneske. Gi mitt hjerte en slik ømhet og mildhet at jeg flittig støtter og hjelper enhver i hans sorger og behov. Å, at det sinnelag må være i oss alle som var i Herren Jesus, slik at vi elsker hverandre som søsken, er barmhjertige og omtenksomme og alltid strever etter å bevare åndens enhet ved fredens bånd. Nådens, barmhjertighetens og fredens Gud være med oss alle. Amen. (Inspirert av Thomas à Kempis)

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding