Gi en gave

Kveldsbønn 2

Å, Gud, du ber oss om å søke deg, og du er til stede før vi roper. Jeg bønnfaller deg ydmykt om å stanse hos meg og herske i meg, og gjøre mitt hjerte til en bolig for din majestet. For å skue deg er å eie et kongerike, og å prise deg er sjelens glede og salighet. Tenk på at min tørst etter deg er ditt eget verk. Hold den ved like og tilfredsstill den dag etter dag. Å, du vårt sanne liv, la oss finne deg. Og bevar oss hos deg, her og overalt, nå og alltid, ja, i evighet. Amen. (Inspirert av Augustin)

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding